You Are Here: Home » SUY NIỆM » Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật (Page 41)
Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Tin Mừng: Mt 10, 17-22 Mục Lục: Bách hại Bách hại Dùng thời gian để yêu thương Một lần thay cho tất cả – Thiên ...

Chúa nhật XXXIII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật XXXIII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cn 31, 10-13.19-20.30-31; 1Tx 5, 1-6; Mt 25, 14-30   Mục Lục 1. Việc nhỏ 2. Hãy vào trong hoa ...

Gia Đình Đại Chủng Viện Vinh Thanh Chúc Mừng Ngân Khánh Giám Mục Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Gia Đình Đại Chủng Viện Vinh Thanh Chúc Mừng Ngân Khánh Giám Mục Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên

Trong tình con thảo, chiều ngày 15.11.2017, Cha Giám đốc, quý Cha giáo và toàn thể gia đình ĐCV. Vinh Thanh đã tề tựu về Tòa Giám mục Xã Đoài, chúc mừng Đức cha Phaolô Maria Cao Đì ...

Tình yêu không chỉ là cảm xúc

Tình yêu không chỉ là cảm xúc

Tôi thích nên tôi chọn. Đó là phương châm sống của phần lớn giới trẻ ngày nay. Họ quá câu nệ vào cảm tính của mình, đến nỗi, đôi khi trả giá đắt cho một cuộc tình không suy xét kỹ. ...

Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng

Gương xấu gây thương tổn tâm hồn và cướp mất niềm hy vọng

Những gương mù gương xấu làm thương tổn các tâm hồn và giết hại niềm hy vọng. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta. Hậu quả của gương mù Chúa ...

Đức Giáo Hoàng Đọc Diễn Văn Tại Hội Thảo Bãi Bỏ Vũ Khí

Đức Giáo Hoàng Đọc Diễn Văn Tại Hội Thảo Bãi Bỏ Vũ Khí

Vatican, 11/11/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc diễn văn trước các tham dự viên một cuộc hội thảo quốc tế về việc bỏ vũ khí và phát triển vào Thứ Sáu. Sự kiện hai ngày đ ...

Từ giám mục “chui” trở thành chính thức ở Trung Quốc: là sự lựa chọn cái xấu nhỏ hơn giữa 2 cái xấu?

Từ giám mục “chui” trở thành chính thức ở Trung Quốc: là sự lựa chọn cái xấu nhỏ hơn giữa 2 cái xấu?

Lan Châu (AsiaNews)- ĐGM Giuse Hàn Chí Hải (Han Zhihai,) là một giám mục “chui” được toà thánh Vatican bổ nhiệm, nhưng không được chính phủ Trung Quốc chấp nhận. Mới đây ngài được ...

Các bài suy niệm Chúa nhật XIX thường niên, năm B

Các bài suy niệm CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: 1V 19,4-8; Ep 4,30-5,2; Ga 6,41-51 MỤC LỤC  1. Bánh Hằng Sống 2. Tấm bánh bẻ ra 3. Bánh bởi trời (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt) 4. Bánh trường sinh 5. Không dừng lại, không chấm dứt (Achille Degeest) 6. Còn hơn manna nữa (Jean Yves Garneau) 7. Nói thẳng về một sự thật sống động 8. Bánh Trường Sinh 9. Sắp hàng lãnh bánh của Chúa (GM Arthur Tone) 10. Ai ...

Read more

“Lãnh nhận và chia sẻ tấm bánh tình người” – Lm. Đanh Vinh

LÃNH NHẬN VÀ CHIA SẺ TẤM BÁNH TÌNH NGƯỜI Chúa nhật XVIII thường niên - năm B (Ga 6,24-35) I. HỌC LỜI CHÚA 1. TIN MỪNG : Ga 6,24-35 (24) Vậy khi dân chúng thấy đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm kiếm Người. (25) Khi đã gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ? (26) Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : Các ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật XVIII thường niên – năm B

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: Xh. 16, 2-4.12-15; Ep. 4, 17.20-24; Ga. 6, 24-35 _________________________________________________________________ MỤC LỤC 1. Bánh từ nhà đem đến 2. Lời ban sự sống 3. Tìm kiếm giá trị tuyệt đối - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 4. Bánh đích thực 5. Tìm kiếm Chúa Giêsu. – Guy Morin 6. Suy niệm của Charles E. Miller 7. Chúng ta sống nhờ sự vật hay nhờ một a ...

Read more

“Tìm đâu ra bánh cho tha nhân” – Chúa nhật XVII thường niên, năm B (Lm. Đan Vinh)

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B Lời Chúa: 2 V 4,42-44; Ep 4,1-6; Ga 6,1-15 "TÌM ĐÂU RA BÁNH CHO THA NHÂN ?" I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Ga 6,1-15. (1) Sau đó, Đức Giêsu sang bên kia Biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là Biển hồ Ti-bê-ri-a. (2) Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. (3) Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. (4) Lúc ấy, sắp ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật XVII thường niên, năm B

Các bài suy niệm Chúa nhật XVII thường niên, năm B Lời Chúa: 2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15 MỤC LỤC 1. Cộng tác với Chúa 2. Bánh hóa nhiều 3. Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn 4. Đào tạo trái tim – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 5. Dịp may bỏ lỡ – Maurice Brouard 6. Phúc Âm đã phản ánh trong Thánh Lễ 7. Chúng ta đợi gì nơi Tin Mừng? 8. Góp phần làm nên phép lạ 9. Cám ơn – Arthur Tone 10. Mua đâu ra bánh cho n ...

Read more

“Dấn thân phục vụ noi gương Đức Giêsu” – Chúa nhật XVI thường niên, năm B (Lm. Đan Vinh)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc  6,30-34 DẤN THÂN PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU   I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mc  6,30-34. (30) Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. (31) Người bảo các ông : “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui n ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật XVI thường niên – năm B

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34 MỤC LỤC 1. Tinh thần mục tử 2. Vị mục tử 3. Nhịp sống Kitô hữu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 4. Chạnh lòng thương 5. Chúng ta hoạt động đến đâu – Yvon Daigneault 6. Chúng ta cần một sự quân bình – Charles E. Miller 7. Làm sao để đáp ứng các nhu cầu của con người? 8. Tìm đến với Chúa Giêsu 9. Bản tường trình của giá ...

Read more

Chúa nhật XV thường niên – B

- Bài đọc 1 : Am 7, 12-15; - Bài đọc 2 : Ep 1, 3-14; - Tin mừng : Mc 6, 7-13. Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô 7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 1 ...

Read more

“Sống chứng nhân để loan báo Tin Mừng” – Chúa nhật XV thường niên B (Lm. Đan Vinh)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13 "SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG" I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mc 6,7-13. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ;  không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; (9) được đi dép ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật XV thường niên, năm B

Các bài Suy niệm  Chúa nhật XV thường niên, năm B Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13 MỤC LỤC 1. Tông đồ 2. Tông đồ 3. Hành trang người môn đệ - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt  4. Những lời căn dặn cho việc thi hành sứ vụ 5. Dự định của Cha dành cho chúng ta 6. Giáo huấn bằng các việc làm thực tập 7. Loan báo Tin Mừng 8. Gỡ bỏ hành trang - Gm. Arthur Tone 9. Chúa sai các tông đồ đi từng hai - Noel Quesso ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top