You Are Here: Home » SUY NIỆM » Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật (Page 43)
Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật II mùa Chay, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: St 22,1-2.9a.10-13.15-18; Rm 8,31b-34; Mc 9,2-10 MỤC LỤC 1. Abraham.. PAGEREF CN2CHAY-B_3947 \h 4 2. ...

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật VI thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Lv 13,1-2.44-46; 1Cr 10,31 – 11,1; Mc 1,40-45 MỤC LỤC 1. Vị lương y. PAGEREF CN6TN-B_09 \h 1 2. P ...

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Đức Thánh Cha Phanxicô lên án nạn cho vay ăn lời cắt cổ

Sáng thứ Bẩy 3 tháng 2, phát biểu với các thành viên của Hiệp Hội Toàn Quốc Chống Cho Vay Ăn Lời Cắt Cổ Italia, Đức Thánh Cha đã lên án việc khai thác tài chính và kêu gọi một nền ...

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

Đức Thánh Cha chủ sự Ngày Đời Sống Thánh Hiến lần thứ 22

VATICAN. Chiều 2-2-2018, Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào Đền Thánh và cũng là Ngày Thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22, ĐTC đã chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế ...

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật V thường niên, năm B: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN, NĂM B Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: G 7,1-4.6-7; 1Cr 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39 MỤC LỤC 1. Ma quỷ. PAGEREF CN5TN-B_388 \h 1 2. Xoa dịu ...

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

12 giải pháp cho 12 tháng tới của Đức Giáo Hoàng Phanxicô

Chỉ dẫn quan trọng cho năm 2018 Xây những nhịp cầu chứ không phải những bức tường Đau khổ khiến bạn chuyển đổi và sau là hãy làm cái gì đó Đừng sợ xấu hổ với chính bạn và hãy nhận ...

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Đức Thánh Cha nói: Nhiệm vụ của Bộ Giáo Lý Đức Tin là có một “khuôn mặt nổi bật về mục vụ”

Hôm thứ Sáu 26 tháng Giêng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ với những tham dự viên phiên họp khoáng đại của Bộ Giáo lý Đức Tin. Ngài cảm ơn các thành viên của Bộ vì sự “ph ...

Các bài suy niệm Chúa nhật XVII thường niên, năm B

Các bài suy niệm Chúa nhật XVII thường niên, năm B Lời Chúa: 2V. 4, 42-44; Ep. 4, 1-6; Ga. 6, 1-15 MỤC LỤC 1. Cộng tác với Chúa 2. Bánh hóa nhiều 3. Chúng ta mua đâu ra bánh cho họ ăn 4. Đào tạo trái tim – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 5. Dịp may bỏ lỡ – Maurice Brouard 6. Phúc Âm đã phản ánh trong Thánh Lễ 7. Chúng ta đợi gì nơi Tin Mừng? 8. Góp phần làm nên phép lạ 9. Cám ơn – Arthur Tone 10. Mua đâu ra bánh cho n ...

Read more

“Dấn thân phục vụ noi gương Đức Giêsu” – Chúa nhật XVI thường niên, năm B (Lm. Đan Vinh)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B Gr 23,1-6; Ep 2,13-18; Mc  6,30-34 DẤN THÂN PHỤC VỤ NOI GƯƠNG ĐỨC GIÊSU   I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mc  6,30-34. (30) Các Tông đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. (31) Người bảo các ông : “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút”. Quả thế, kẻ lui n ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật XVI thường niên – năm B

Các Bài Suy Niệm CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN - NĂM B Lời Chúa: Gr. 23, 1-6; Ep. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34 MỤC LỤC 1. Tinh thần mục tử 2. Vị mục tử 3. Nhịp sống Kitô hữu – ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 4. Chạnh lòng thương 5. Chúng ta hoạt động đến đâu – Yvon Daigneault 6. Chúng ta cần một sự quân bình – Charles E. Miller 7. Làm sao để đáp ứng các nhu cầu của con người? 8. Tìm đến với Chúa Giêsu 9. Bản tường trình của giá ...

Read more

Chúa nhật XV thường niên – B

- Bài đọc 1 : Am 7, 12-15; - Bài đọc 2 : Ep 1, 3-14; - Tin mừng : Mc 6, 7-13. Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô 7 Khi ấy, Đức Giê-su gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 1 ...

Read more

“Sống chứng nhân để loan báo Tin Mừng” – Chúa nhật XV thường niên B (Lm. Đan Vinh)

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B Am 7,12-15; Ep 1,3-14; Mc 6,7-13 "SỐNG CHỨNG NHÂN ĐỂ LOAN BÁO TIN MỪNG" I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mc 6,7-13. (7) Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. (8) Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ;  không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; (9) được đi dép ...

Read more

Các bài suy niệm Chúa nhật XV thường niên, năm B

Các bài Suy niệm  Chúa nhật XV thường niên, năm B Lời Chúa: Am. 7, 12-15; Ep. 1, 3-14; Mc. 6, 7-13 MỤC LỤC 1. Tông đồ 2. Tông đồ 3. Hành trang người môn đệ - ĐTGM. Ngô Quang Kiệt  4. Những lời căn dặn cho việc thi hành sứ vụ 5. Dự định của Cha dành cho chúng ta 6. Giáo huấn bằng các việc làm thực tập 7. Loan báo Tin Mừng 8. Gỡ bỏ hành trang - Gm. Arthur Tone 9. Chúa sai các tông đồ đi từng hai - Noel Quesso ...

Read more

“Dân Nazareth cứng lòng tin” – Chúa nhật XIV thường niên, năm B

HIỆP SỐNG TIN MỪNG CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B Ed 2,2-5; 2 Cr 12,7-10; Mc  6,1-6 DÂN NADARÉT CỨNG LÒNG TIN I. HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mc  6,1-6 (1) Đức Giê-su ra khỏi đó, và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. (2) Đến ngày Sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm ...

Read more

“Đừng để lỡ cơ hội” – Suy niệm TM Chúa nhật XIV thường niên, năm B (TGM Giuse Ngô Quang Kiệt)

Chúa nhật XIV thường niên – Năm B Lời Chúa: Ed 2, 2-5; 2Cr 12, 7-10; Mc 6, 1-6  Đừng để lỡ cơ hội ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt Truyện cổ tích Trung Quốc kể về sự tích “Con Thỏ Ngọc” trên mặt trăng như sau: Thuở ấy, Ngọc Hoàng Thượng Đế, muốn biết dân cư dưới trần gian sinh sống ra sao, sai một ông tiên xuống để quan sát. Ông tiên giả dạng làm một người ăn mày già yếu, ăn mặc rách rưới, đi lang thang vào một bu ...

Read more

Chúa nhật XIII thường niên, năm B (Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung)

Lời Chúa: - Bài đọc 1 : Kn 1, 13-15; 2, 23-24; - Bài đọc 2 : 2 Cr 8, 7.9.13-15; - Tin mừng : Mc 5, 21-43 SUY NIỆM 1-     Sứ điệp nguyên thuỷ: (1) Khi mời gọi “đọc” Kn 1, 13-15; 2, 23-24 và 2 Cr 8, 7.9.13-15 qua lăng kính Mc 5, 21-43, Phụng vụ Lời Chúa Chúa nhật XIII Thường niên B hôm nay mặc khải cho thấy tương quan mật thiết và có tính biện chứng giữa Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến, như được phản ảnh, trước t ...

Read more

“Quyền năng trên bệnh tật và sự chết” – Chúa nhật XIII thường niên, năm B

HIỆP SỐNG TIN MỪNG Chúa Nhật XIII Thường Niên, Năm B Kn 1,13-15;2,23-24 ; 2 Cr 8,7-9.13-15 ; Mc 5,21-43. QUYỀN NĂNG TRÊN BỆNH TẬT VÀ SỰ CHẾT I.HỌC LỜI CHÚA 1.TIN MỪNG : Mc 5,21-43 (21) Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. (22) Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top