You Are Here: Home » SUY NIỆM » Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật (Page 6)
Chúa nhật V mùa Chay, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật V mùa Chay, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM A (2017) Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45 MỤC LỤC 1. Cái chết của Lagiarô. PAGEREF CN5CHAY-A_56 \h 3 ...

Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Hàng Ngàn Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ Milano

Đức Thánh Cha Gặp Gỡ Hàng Ngàn Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ Milano

VATICAN. Trong cuộc gặp gỡ hàng ngàn LM, phó tế, tu sĩ nam nữ của Tổng giáo phận Milano, ĐTC kêu gọi các vị đừng sợ thách đố và tình trạng thiểu số của mình. Hiện nay, ngoài 1900 L ...

Con người của Mùa Chay

Con người của Mùa Chay

Mỗi Mùa Phụng vụ đều trình bày cho ta biết một số nét cốt yếu về Thiên Chúa và về Con người. Vậy qua các nghi thức, các lời cầu nguyện, đáp ca, bài đọc Thánh Kinh và bài hát của Ph ...

Chủng Sinh ĐCV. Vinh Thanh – Mục Vụ Bác Ái Mùa Chay

Chủng Sinh ĐCV. Vinh Thanh – Mục Vụ Bác Ái Mùa Chay

“Để thực hiện đức ái thì thời nào cũng thuận tiện cả, nhưng đặc biệt là trong những ngày này. Những ai muốn đón nhận mầu nhiệm Vượt qua của Chúa với một tâm hồn và thể xác thánh th ...

Bế mạc tuần tĩnh tâm năm Đại Chủng Viện Vinh Thanh 2017

Bế mạc tuần tĩnh tâm năm Đại Chủng Viện Vinh Thanh 2017

“Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi, biết bao điều cao cả” (Lc 1,49), đó có lẽ là tâm tình mà mỗi anh em chủng sinh muốn hát lên sau những ngày tĩnh tâm với bao hồng ân nhận được, thời ...

Chúa nhật IV mùa Chay, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật IV mùa Chay, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM A (2017) Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ep 5,8-14; Ga 9,1-41 Mục Lục 1. Người mù. PAGEREF CN4CHAY-A_42 \h 3 2. ...

Đại Chủng Viện Vinh Thanh Khai Mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm: “Làm Môn Đệ Chúa Giêsu Hôm Nay”

Đại Chủng Viện Vinh Thanh Khai Mạc Tuần Tĩnh Tâm Năm: “Làm Môn Đệ Chúa Giêsu Hôm Nay”

Hành trình đức tin của người môn đệ Chúa Kitô luôn hàm chứa những gian nan, thử thách. Chúng sẽ tôi luyện những tâm hồn trung tín, nhất là những ai đang bước theo Thầy Giêsu trong ...

Chúa nhật XII thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Dcr. 12, 10-11; 13,1; Gl. 3, 26-29; Lc. 9, 18-24 MỤC LỤC 1. Ơn tha thứ 2. Sống vì mọi người – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 3. Từ bỏ luôn cao đẹp – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 4. Thầy là ai? Ai là Thầy? – Lm. Anmai 5. Đức Kitô là ai đối với tôi? – Lm GB. Trần Văn Hào 6. Tuyên xưng đức tin – Lm Giacôbê Tạ Chúc 7. Từ bỏ chính mình – Lm Igna ...

Read more

Chúa nhật XI thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN, NĂM C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 2Sm 12, 7-10.13; Gl 2, 16.19-21; Lc 7,36 – 8,3 MỤC LỤC 1. Văn hóa và đức tin 2. Lòng Chúa xót thương 3. Yêu nhiều để được tha nhiều – Lm. Anmai 4. Hãy cảm thông cho nhau 5. Lòng Chúa xót thương 6. Tha tội - Lm. Giuse Trần Việt Hùng 7. Yêu nhiều tha nhiều – Thiên Phúc 8. Tình yêu cứu độ – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 9. Liều mì ...

Read more

Chúa nhật X thường niên, năm C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN, NĂM C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 1V 17, 17-24; Gl 1,11-19; Lc 7,11-17 ----†---- MỤC LỤC 1. Để được sống 2. Suy niệm của Lm. Gioan Nguyễn Văn Ty 3. Naim 4. Thiên Chúa đã viếng thăm dân của Người 5. Thiên Chúa viếng thăm dân Người 6. Đừng khóc nữa – Lm Giuse Nguyễn Hữu An 7. Thương cảm – Lm. Mark Link 8. Sự thương xót của Chúa sự sống 9. Lòng tin nơi dân – R. ...

Read more

Chúa nhật Lễ Mình & Thánh Chúa, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

LỄ MÌNH THÁNH CHÚA, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: St 14,18-20; 1Cr 11,23-26; Lc 9,11b-17 MỤC LỤC Đời sống mới Hồng ân Thánh Thể – Lm. Ignatiô Trần Ngà Thánh Thể, quà tặng tình yêu Thái độ sống Mình Máu Chúa - Veritas Bánh Hằng Sống – Lm. Giuse Trần Việt Hùng Thánh Thể - Mầu nhiệm Đức Tin - Hy Tế Tình Yêu Tình yêu tột cùng – Cố Lm Hồng Phúc Không thể cho gì hơn nữa Mình Máu Thánh C ...

Read more

Chúa nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, năm C – Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cn 8,22-31; Rm 5,1-5; Ga 16,12-15 MỤC LỤC 1. Sống mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi 2. Thiên Chúa, như Đức Giêsu muốn diễn tả 3. Hy vọng đã vươn lên 4. Chúa Ba Ngôi 5. Sống đời sống Thiên Chúa – Cố Lm. Hồng Phúc 6. Chúa Ba Ngôi trong cuộc đời chúng ta 7. Mầu nhiệm tình yêu - ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt 8. Duy nhất – Lm. Giuse Trần Việt H ...

Read more

Chúa nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, năm C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 2,1-11; 1Cr 12,3b-7.12-13; Ga 20,19-23 MỤC LỤC 1. Vị Thiên Chúa bị quên lãng 2. Cuộc sáng tạo mới - Lm. Ignatiô Trần Ngà 3. Ngọn lửa Thánh Linh soi chiếu 4. Quà tặng Thần Khí – Peter Feldmeier 5. Ngũ Tuần – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 6. Chúa Thánh Thần. 7. Thần Linh nối kết trời đất 8. Đức Chúa Thánh Thần, ngu ...

Read more

Chúa Thánh Thần, Quà tặng của Đấng Phục Sinh

Chúa Thánh Thần là Đấng rất gần gũi với mỗi người nhưng chúng ta thường lãng quên Người. Có thể ví Chúa Thánh Thần gần gũi và quan trọng như không khí mà chúng ta hít thở mỗi giây phút nhưng ít khi chúng ta để ý đến không khí. Đúng như lời của nhà thần học Moltmann nói rằng, chúng ta lãng quên Chúa Thánh Thần không phải vì Người ở xa, nhưng vì Người ở quá gần chúng ta. Bởi thế, cần khám phá lại dung mạo và ...

Read more

Chúa nhật Lễ Thăng Thiên, năm C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT LỄ THĂNG THIÊN, NĂM C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv. 1, 1-11; Dt. 9, 24-28; 10, 19-23; Lc. 24, 46-53 NGÀY QUỐC TẾ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI MỤC LỤC 1. Sự hiện diện của Chúa 2. Khai mở một trang sử mới – Keith Witfield 3. Có những trang mạng mở lối vào đức tin 4. Bàn tay Chúa 5. Chúa lên trời 6. Sức mạnh từ trời cao 7. Niềm hy vọng Nước Trời 8. Chúa lên trời 9. Cuộc sống chứng nhân ...

Read more

Chúa nhật VI Phục Sinh, năm C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH, NĂM C Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29 MỤC LỤC 1. Yêu thương 2. Thánh Thần, nguyên lý của bình an 3. Chúa ở bên tôi. 4. Tại sao lại tỏ mình ra cho con? 5. Ở lại trong tình yêu Chúa 6. Bình an Chúa ban 7. Bình an - Lm. Giuse Trần Việt Hùng 8. Chơi trò hoà bình 9. Suy niệm của Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ 10. Đến và ở lại 11. Tr ...

Read more

Chúa nhật V Phục Sinh, năm C: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH, NĂM C Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35 MỤC LỤC 1. Yêu thương 2. Yêu thương anh em 3. Yêu thương như Thầy đã yêu thương 4. Yêu thương nhau - Lm. Giuse Trần Việt Hùng 5. Yêu thương 6. Tôi là môn đệ của ai? 7. Như Thầy đã yêu 8. Giáo Hội chia sẻ tình thương – Cố Lm Hồng Phúc 9. Suy niệm của Lm. GB. Hiếu 10. Yêu như Chúa yêu 11. ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top