You Are Here: Home » SUY NIỆM » Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật (Page 6)
Chúa nhật XVI thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật XVI thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN, NĂM A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn 12, 13.16-19; Rm 8, 26-27; Mt 13, 24-43 MỤC LỤC 1. Truyền giáo 2. Tốt và xấu 3. Nụ cười. 4. ...

Xin Giảng Ngắn Bớt – Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nhắn Nhủ Các Linh Mục

Xin Giảng Ngắn Bớt – Đức Giáo Hoàng Phanxicô Nhắn Nhủ Các Linh Mục

Trong khi cử hành nghi thức tấn phong tân giám mục, Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích các linh mục hãy dùng những lời lẽ đơn giản khi giảng dạy, và hãy rút gọn bớt bài giảng của ...

Chúa nhật XV thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật XV thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is 55, 10-11; Rm 8, 18-23; Mt 13, 1-23 MỤC LỤC 1. Đất tốt 2. Gieo giống 3. Gieo giống 4. Hạt giốn ...

Chúa nhật XIV thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật XIV thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN, NĂM A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Dcr 9, 9-10; Rm 8, 9.11-13; Mt 11, 25-30 MỤC LỤC 1. Ngược đời 2. Khiêm nhu 3. Hiền lành 4. Ách ...

Chúa nhật XIII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật XIII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: 2V 4, 8-11.14-16a; Rm 6, 3-4.8-11; Mt 10, 37-42 MỤC LỤC 1. Theo Chúa 2. Bước theo Chúa 3. Chỗ đ ...

Thông báo danh sách các ứng sinh trúng tuyển vào Đại Chủng Viện, khóa XVI, năm 2017

Thông báo danh sách các ứng sinh trúng tuyển vào Đại Chủng Viện, khóa XVI, năm 2017

Thông Báo: Danh sách các ứng sinh trúng tuyển vào Đại Chủng Viện khóa XVI - 2017 Download Thông Báo   ...

Chúa nhật XII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

Chúa nhật XII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN, NĂM A Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 20, 10-13; Rm 5, 12-15; Mt 10, 26-33 MỤC LỤC 1. Đừng sợ 2. Nhận & chối – Anmai 3. Đừng sợ ...

Chúa nhật XXVII thường niên – Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Các bài suy niệm và chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN MỪNG TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI Lời Chúa: Cv. 1,12-14; Gl. 4,4-7; Lc 1,26-38 Mục Lục 1. Chuỗi Mân Côi 2. Lời kinh của mỗi cá nhân. 3. Kinh Mân Côi. 4. Này tôi là tôi tớ của Chúa. 5. Hoa Mân Côi – ĐGM. Giuse Vũ Văn Thiên 6. Xin Vâng – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. 7. Việc ấy sẽ xảy ra cách nào 8. Phương thuốc thần diệu – Lm. Ignatiô Trần Ngà 9. Lá sầu riêng – Lm. Giuse Tạ Duy Tuyền 10 ...

Read more

Chúa nhật XXVI thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN, NĂM C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31 MỤC LỤC 1. Tiền 2. Tiền 3. Tiền bạc 4. Liên đới – ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 5. Quy luật của sự sống – Lm. Ignatiô Trần Ngà 6. Cho thì có phúc – Lm Giuse Tạ Duy Tuyền 7. Khi con người bạc tình 8. Chia sẻ – Lm. Giuse Trần Việt Hùng. 9. Người nghèo Thiên Chúa chọn – An Phong 10. B ...

Read more

Chúa nhật XXV thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Am 8, 4-7; 1Tm 2, 1-8; Lc 16, 1-13 MỤC LỤC 1. Tiền bạc 2. Tên quản lý khôn khéo 3. Sử dụng tiền bạc 4. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 5. Sử dụng tiền bạc sao cho đúng – An Phong 6. Người quản lý trung tín 7. Trung tín – Lm Giuse Trần Việt Hùng 8. Nhìn rộng thấy xa – Lm. Ignatiô Trần Ngà 9. “Gieo gì gặt nấy” - Lm. Gi ...

Read more

Chúa nhật XXIV thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Xh 32,7-11.13-14; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 MỤC LỤC Người con phung phá Sự tha thứ của Thiên Chúa. Lòng Chúa xót thương Hòa giải là từ ngữ mới của tha thứ – An Phong Thiên Chúa là Đấng thương xót và hay tha thứ. Lòng bao dung của Thiên Chúa Đấng nhân từ Nụ hôn nồng nàn tình thương xót Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt P ...

Read more

Chúa nhật XXIII thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn. 9,13-18; Plm. 9-10.12-17; Lc 14,25-33 MỤC LỤC Độc thân Như người tôi tớ Thập giá đời thường Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt. Từ bỏ hết. – Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu Chọn lựa Thiên Chúa là duy nhất – An Phong Điều kiện theo Chúa Vác thập giá theo Chúa Hy sinh từ bỏ Để làm môn đệ Chúa – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ Tìn ...

Read more

Chúa nhật XXII thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Hc 3,19-21.30-31; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 MỤC LỤC 1. Phú quý 2. Cây cao dễ gãy. 3. Khiêm nhường 4. Chỗ cuối 5. Khiêm tốn là nhận ra chính mình – Lm. An Phong 6. Khiêm tốn và vô vị lợi – Lm. GB. Trần Văn Hào 7. Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa 8. Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên 9. Khiêm tốn – ĐTGM. Gi ...

Read more

Chúa nhật XXI thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Is. 66,18-21; Dt. 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30 MỤC LỤC 1. Sau hết và trước hết 2. Cửa hẹp 3. Cứu rỗi 4. Vào khung cửa hẹp – ĐTGM Giuse Ngô Quang Kiệt 5. Cửa nào Chúa đã đi qua – Thiên Phúc 6. Con đường sự sống 7. Cửa Hẹp, Lối Đi Hẹp – An Phong 8. Cửa hẹp 9. Cửa hẹp đưa con người đến đâu? 10. Hãy đi vào cửa hẹp – Lm Giuse Tạ Duy ...

Read more

Chúa nhật XX thường niên, năm C: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53 ----†---- MỤC LỤC 1. Lửa 2. Gây chia rẽ 3. Lửa 4. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 5. ''Phải chi lửa ấy đã bùng lên!'' 6. Bình An, Niềm Vui, Ơn Cứu Độ – An Phong. 7. Suy niệm của André Sève 8. “Ta muốn lửa ấy cháy lên” – Veritas 9. Sứ mệnh – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 10. Phải chi l ...

Read more

Sửa lỗi cho anh em theo tinh thần của Chúa

 (Mt 18, 15-20)  Nhận ra lỗi của mình và sửa lỗi cho anh chị em thật là khó. Khó là vì không ai muốn nhận lỗi về mình, và nếu có nhận ra lỗi của mình thì cũng khó chấp nhận sửa sai vì cái “tôi” quá lớn. Nguyên nhân chính là sự bảo thủ nên dễ nhận thấy lỗi của người khác hơn là lỗi của mình, còn người khác thì dễ nhận ra lỗi của mình hơn là lỗi của họ. Như vậy, nói về vấn đề sửa lỗi là chuyện rất khó! Tuy nh ...

Read more

Chúa nhật XIX thường niên, năm C – Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN, NĂM C Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa Lời Chúa: Kn. 18, 6-9; Dt. 11,1-2.8-19; Lc. 12, 32-48 MỤC LỤC 1. Sự nghèo khó 2. Đức tin – Lm. Giuse Trần Việt Hùng 3. Gìn giữ tâm hồn 4. Cho đi 5. Chủ về 6. Suy niệm của ĐTGM. Giuse Ngô Quang Kiệt 7. Ngày mai không bao giờ đến – Thiên Phúc 8. Là người môn đệ – An Phong 9. Tỉnh thức là một biểu hiện của tình yêu 10. Sống là chuẩn bị c ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top