You Are Here: Home » THƯ VIỆN » Văn học - Nghệ thuật » Chúa Nhật Lễ Lá: Vua Khải Hoàn Cứu Muôn Dân

Chúa Nhật Lễ Lá: Vua Khải Hoàn Cứu Muôn Dân

VUA KHẢI HOÀN CỨU MUÔN DÂN

 Chúa vào thành thánh Gia-liêm

Dân chúng chúc tụng, bao niềm hỷ hoan:

“Con Đa-vít, nay khải hoàn!”

Vẫy cành thiên tuế, áo choàng lót chân

 

Chúa đến cứu độ muôn dân

Lời xưa phán hứa đang dần thực thi

Con đường cứu độ Chúa đi

Roi đòn, thập giá, Can-vê đợi chờ!

 

Nay dân chúng vui phất cờ

Nhưng mai trở mặt hững hờ với vua

Cũng miệng đó: “Tâu đức vua!”

Nhưng lưỡi lắt léo lại thưa tố Ngài!

 

Con người đó chẳng phải ai

Mà con đây Chúa, khi sai lệnh Ngài!

Khi con cứ lỗi phạm hoài

Khi con cứ mãi chối lời yêu thương

 

Ôi lạy Chúa, Vua khiêm nhường!

Lưng lừa Chúa ngự, con hèn Chúa yêu;

Cho con sám hối thật nhiều

Quay về với Chúa sớm chiều ngày đêm

Để con luôn được bình yên

Giữa cơn sóng gió triền miên cõi trần

                                                           Anthony Hoàng

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1659

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top