You Are Here: Home » TIN TỨC » Chủng sinh khóa 15 Đại Chủng viện Vinh Thanh: chuyến mục vụ đầy ý nghĩa tại giáo xứ Thịnh Lạc (Hà Tĩnh)

Chủng sinh khóa 15 Đại Chủng viện Vinh Thanh: chuyến mục vụ đầy ý nghĩa tại giáo xứ Thịnh Lạc (Hà Tĩnh)

Chủng sinh khóa 15 Đại Chủng viện Vinh Thanh: chuyến mục vụ đầy ý nghĩa tại giáo xứ Thịnh Lạc (Hà Tĩnh)

Bản Ratio của Bộ Giáo Sĩ năm 2016 khi nói về chiều kích mục vụ có nêu: “Chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt chuẩn bị cho chủng sinh sẵn sàng với những hình thức đồng hành chuyên môn hơn: mục vụ trẻ em, giới trẻ, người bệnh, người cao tuổi hoặc khuyết tật cách này hay cách khác, người sống trong hoàn cảnh neo đơn hay nghèo khổ…” (số 124). Hội nghị các Đại Chủng viện Việt Nam năm 2013, tại Tòa Giám mục Đà Lạt cũng đúc kết như sau: “Cần tạo cơ hội cho chủng sinh tiếp xúc với người nghèo, để biết rung cảm trước những đau khổ của họ và muốn dấn thân phục vụ tha nhân hơn là tự khẳng định mình qua các công trình. Cần tạo điều kiện cho chủng sinh đến với lương dân.” Trong chương trình đào tạo tại chủng viện, tùy hoàn cảnh mục vụ, trong tuần hay trong năm, các chủng sinh được tạo cơ hội để tiếp xúc, gặp gỡ những người nghèo, những người bất hạnh.

Nằm trong chương trình đào tạo của chủng viện, các chủng sinh khóa 15 đã có chuyến mục vụ tại giáo xứ Thịnh Lạc (Hương Khê, Hà tĩnh) vào ngày 29/10/2017(Chúa nhật XXX TN). Chuyến đi mang lại nhiều tâm tình, hun đúc nơi anh em tâm hồn mục tử theo gương Chúa Giêsu.

Đồng hành trong chuyến đi mục vụ với 44 anh em khóa 15, có cha phó giám đốc, kiêm giám học Đại Chủng viện Vinh Thanh Phêrô Nguyễn Văn Hương, và cha chủ nhiệm Phaolô Nguyễn Văn Thái. Chương trình mục vụ gồm có, buổi sáng anh em sinh hoạt giới trẻ, thăm người già neo đơn, người bệnh, và hiệp thông thánh lễ cùng cộng đoàn; và buổi chiều giao lưu bóng đá với giới trẻ giáo xứ.

Được ra đi, gặp gỡ và đồng cảm với những cảnh đời, là cơ hội để anh em “Vui với người vui, khóc với người khóc.” (Rm.12,15). Qua sinh hoạt giới trẻ, quý chủng sinh hòa nhịp cùng sức sống của tuổi trẻ; được cảm thấu những cảnh đời khó khăn và mệt nhọc của tuổi già, của sức nặng bệnh tật; và hơn hết được nên một trong Chúa Giêsu khi tham dự Lễ bẻ bánh cùng đoàn.

Xem một số hình ảnh:

Ban Truyền Thông ĐCV Vinh Thanh

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top