You Are Here: Home » THƯ VIỆN » Đức Giêsu thành Nadarét

Đức Giêsu thành Nadarét

ĐỨC GIÊSU THÀNH NADARÉT


 JOSEPH RATZINGER

 ĐỨC GIÊSU THÀNH NADARÉT:


 Từ phép Rửa tại sông Giođan đến Biến Hình

 Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô đã viết tác phẩm đầu tay. Đây là một công trình táo bạo và tầm cỡ. Ngài tìm cách giải thoát con người Đức Giêsu ra khỏi những bức tranh phổ thông gần đây và phục hồi căn tính đích thật của Đức Giêsu lại như các Tin Mừng đã khám phá. Trí tuệ như một thần học gia và xác tín cá nhân như một người tín hữu. Đức Giáo Hoàng chia sẻ một chân dung máu-và-thịt, đầy tính thuyết phục và phong phú của Đức Giêsu. Ngài còn khuyến khích chúng ta hội ngộ diện đối diện với nhân vật tâm điểm trong đức tin Kitô.  

Biên dịch

 Lm. Nguyễn Luật Khoa, OFM

 Nữ tu Phạm Thị Huy, OP

 Dịch từ bản tiếng Anh Jesus of Nazareth

 Tác giả Joseph Ratzinger, Jesus von Nazareth

 © 2007 Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano

 © 2007 RCS Libri S.p.A., Milano

 All rights reserved

Các trích dẫn Kinh Thánh lấy từ bản dịch do

 Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện.

MỤC LỤC    LỜI DẪN NHẬP    LỜI GIỚI THIỆU

CHƯƠNG I    CHƯƠNG II  CHƯƠNG III    CHƯƠNG IV   CHƯƠNG V 

CHƯƠNG VI   CHƯƠNG VII   CHƯƠNG VIII   CHƯƠNG IX   CHƯƠNG X 

THƯ MỤC


 nguồn: dunglac
About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top