You Are Here: Home » THƯ VIỆN » Đức Kitô trong tiến hóa – Elia Delio

Đức Kitô trong tiến hóa – Elia Delio

ĐỨC KITÔ TRONG TIẾN HÓA (CHRIST IN EVOLUTION CỦA ELIA DELIO)

Nhiều năm về trước, tôi đã tham dự một buội họp ban cố vấn của Hiệp hội Mỹ về tiến bộ của  đối thoại khoa học với khoa học, đạo đức và tôn giáo (the American Association for the Advancement of Science-Dialogue on Science, Ethics and Religion—AAAS-DoSer). Chúng tôi, một tập hợp các nhà khoa học tiếng tăm và các học giả tôn giáo, đang ngồi chung quanh bàn trong phòng ủy ban, khi giám đốc điều hành của Trung tâm quốc gia về giáo dục khoa học (the National Center for Science Education), Eugenie Scott, đột nhiên tuyên bố, “tiến hóa không phải là một lý thuyết; nó là một sự kiện!” Các từ ngữ này làm tôi kinh ngạc, như thể đang nghe chúng lần đầu. Tôi đã được huấn luyện như là một nhà khoa học nghiên cứu và quen thuộc với khoa học về tiến hóa, thế nhưng, tôi chưa bao giờ xem xét sự khác biệt giữa tiến hóa như là một lý thuyết và tiến hóa như là sự kiện. Từ quan điểm khoa học, tiến hóa đơn giản là phương cách các tiến trình sinh học, hóa học và vật lý tiến hành; quả thực nhiều khoa học liên quan đến các cơ chế của hành động và sự tương tác của các biến cố trên tầm mức vật lý. Có lẽ thế giới nghe ra kỳ dị vào lúc đó bởi vì cuộc tranh cãi về tiến hóa đối với thiết kế thông tuệ (intelligent design) đã là đầu đề và là “chủ đề nóng” của cuộc thảo luận.

 LỜI NÓI ĐẦU  

CHƯƠNG 1  CHƯƠNG 2  CHƯƠNG 3  CHƯƠNG 4 

CHƯƠNG 5   CHƯƠNG 6  CHƯƠNG 7  CHƯƠNG 8  CHƯƠNG 9 

KẾT LUẬN

nguồn: dunglac

 

 

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top