You Are Here: Home » TIN TỨC » ĐGH Phanxicô: Tương Lai Của Thế Giới Tùy Thuộc Vào Gia Đình

ĐGH Phanxicô: Tương Lai Của Thế Giới Tùy Thuộc Vào Gia Đình

ĐGH Phanxicô: Tương Lai Của Thế Giới Tùy Thuộc Vào Gia Đình

Vatican, 13/11/2017 (MAS) – Tương lai của Giáo Hội và thế giới tùy thuộc vào sự tốt lành của gia đình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong một thông điệp hình ảnh vào Thứ Bảy.

“Tình yêu giữa người nam và người nữ là một trong những kinh nghiệm sinh hoa trái nhất của con người, đó là men của một nền văn hóa gặp gỡ và mang lại cho thế giới hiện đại một sự tiêm vào xã hội tính”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

“Gia đình được sinh ra từ hôn nhân tạo nên những mối dây sinh hoa trái, những điều sẽ tự làm tỏ lộ chúng như là một phương thuốc giải độc hiệu nghiệm nhất cho chủ nghĩa cá nhân hiện đang hoành hành”.

Trích dẫn từ tông huấn năm 2016 của Ngài, Amoris Laetitia, Ngài nhấn mạnh, “Thực vậy sự tốt lành của gia đình là mang tính quyết định cho tương lai của thế giới và Giáo Hội”.

Đức Giáo Hoàng đã gửi một thông điệp hình ảnh đến các tham dự viên một hội thảo quốc tế về Amoris Laetitia, được hội đồng giám mục Ý tổ chức. Diễn ra từ ngày 11/11, chủ đề của cuộc hội thảo là “Tinh Mừng của Tình Yêu Giữa Lương Tâm và Lề Luật”.

Nói về vai trò của lương tâm được hình thành đúng đắn, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảnh báo trước cơn cám dỗ biến thành một kiểu chủ nghĩa cái tôi hay ‘một thứ tôn giáo của bản ngã’.

“Thế giới hiện đại đang có nguy cơ nhầm lẫn về tính tối thượng của lương tâm, một điều phải luôn được tôn trọng, với tính chủ động đặc biệt của cá nhân trong các mối quan hệ mà con người đang sống”, Ngài nói.

Ngài nói, đó là lý do vì sao cần có một sự hình thành lương tâm – chứ không phải thay thế nó – và đồng hành với các đôi bạn và các bậc cha mẹ trong việc học tập “cách áp dụng Tin Mừng vào đời sống cụ thể”.

Trong thực tại của gia đình và tình yêu vợ chồng, thì có nhiều hoàn cảnh đòi hỏi những “chọn lựa khó khăn”, Ngài nói tiếp, và những chọn lựa này phải được thực hiện “bằng sự ngay chính”. Do đó, ân sủng thánh, “điều sẽ soi sáng và củng cố tình yêu hôn nhân và ơn gọi làm cha mẹ”, là tuyệt đối cần thiết cho đôi bạn và gia đình.

Thông điệp hình ảnh của Đức Giáo Hoàng Phanxicô lặp lại một bài diễn văn gần đây của Ngài trước một hội thảo lớn về tương lai của Khối Châu Âu, mà trong đó Ngài đã nói về nạn phá thai và nói rằng sự hiểu biết Kitô Giáo về gia đình có thể đóng vai trò như một khuôn mẫu mà Châu Âu có thể dưa trên căn tính của nó khi đối diện với một tương lai thay đổi và không chắc chắn.

Trong gia đình, “sự đa dạng được tôn trọng và đồng thời mang lại sự hiệp nhất”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói vào ngày 28/10, giải thích rằng gia đình “là sự hiệp nhất hòa hợp của những khác biệt giữa người nam và người nữ, là điều trở nên mạnh mẽ và chính đáng hơn đến mức nó sinh hoa trái, có khả năng mở ra cho sự sống và cho người khác”.

Đan Sĩ (Theo CNA)

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top