You Are Here: Home » TIN TỨC » Đức Giáo Hoàng Đọc Diễn Văn Tại Hội Thảo Bãi Bỏ Vũ Khí

Đức Giáo Hoàng Đọc Diễn Văn Tại Hội Thảo Bãi Bỏ Vũ Khí

Đức Giáo Hoàng Đọc Diễn Văn Tại Hội Thảo Bãi Bỏ Vũ Khí

Vatican, 11/11/2017 (MAS) – Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đọc diễn văn trước các tham dự viên một cuộc hội thảo quốc tế về việc bỏ vũ khí và phát triển vào Thứ Sáu. Sự kiện hai ngày đã được Bộ Cổ Võ Phát Triển Con Người Toàn Diện tổ chức, nhằm nói lên những vấn đề quan trọng ở nơi chính nó và dưới ánh sáng của những thách đố chính trị của hoàn cảnh quốc tế hiện tại.

Trong bài diễn văn chuẩn bị trước nói với các tham dự viên và đã được thực hiện chỉ ngày sau giờ trưa Thứ Sáu tại Hội Trường Clementine của Phủ Giáo Hoàng tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói các loại vũ khí hạt nhân “tồn tại để phục vụ cho não trạng sợ hãi vốn ảnh hưởng không chỉ trên các bên đang mâu thuẫn mà còn trên toàn thể nhân loại”. Ngài tiếp tục nói, “Các loại vũ khí hủy diệt đồng loạt, đặc biệt là vũ khí hạt nhân, chẳng tạo ra điều gì ngoài một cảm giác an toàn giả tạo”.

“Các mối quan hệ quốc tế”, Ngài nói tiếp, “không thể chỉ lệ thuộc vào sức mạnh quân đội, sự dọa nạt nhau, và diễu hành loạt các loại vũ khí. Chúng không thể tạo ra nền tảng cho sự sống chung hòa bình giữa các thành viên của gia đình nhân loại, vốn thay vì được thúc đẩy bởi nền đạo đức về tình liên đới” (x. Thông Điệp Gửi Hội Thảo Liên Hiệp Quốc Để Thương Lượng Một Công Cụ Ràng Buộc Về Pháp Lý để Ngăn Chặn Vũ Khí Hạt Nhân, 27/03/2017”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng nói về sự cần thiết phải khôi phục lại một cảm thức về cùng đích đúng đắn của công ty về khoa học, khi nói rằng, “Khoa học thật sự thì luôn phục vụ nhân loại”, ngay cả “trong thời đại của chúng ta khi chúng ta đang ngày càng trở nên rối hơn bởi việc sử dụng sai một số dự án nhất định mà nguyên gốc là phục vụ cho mục đích tốt đẹp”.

Nhấn mạnh rằng năm nay đánh dấu dịp kỷ niệm 50 năm Tông Thư Populorum Progressio, mà trong đó Chân Phúc Phaolô VI đã nói lên ý tưởng về sự phát triển con người toàn diện và đề xuất đó như là một “tên mới của hòa bình”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “Do đó, chúng ta cần phải bác bỏ nền văn hóa lãng phí và quan tâm đến các cá nhân và dân tộc đang lao động dưới những sự chên lệch đau thương qua những nỗ lực bền bỉ để nuôi dưỡng những tiến trình của tình liên đới thay vì những lợi ích ích kỷ và lợi ích nhóm”.

Liên đới cũng đi cùng với tháp nhập cá nhân và các chiều kích xã hội qua việc áp dụng nguyên tắc bổ trợ, theo quan điểm cần cổ võ con người trong sự hiệp nhất bất khả phân ly của linh hồn và thể xác, của việc chiêm niệm và hành động.

“Bằng cách này”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục, “tiến trình vốn đang hiệu quả và bao gồm có thể đạt được ngang qua một sự không tưởng về một thế giới tự do khỏi những khí cụ chết chóc của sự gây hấn, trái với sự chỉ trích của những người đang có lý tưởng về bất cứ một tiến trình gỡ bỏ những nhà máy sản xuất vũ khí”.

Đức Thánh Cha kết thúc, nói rằng, “Giáo Hội không mỏi mệt mang lại cho thế giới sự khôn ngoan này và hành động mang tính gợi hứng, ý thức rằng sự phát triển toàn diện là con đường sinh ích mà gia đình nhân loại được mời gọi để tiến bước”, khích lệ các tham dự viên hãy thực hiện hoạt động này với lòng nhẫn nại và bền bỉ, trong niềm tin rằng Chúa luôn hằng ở cạnh chúng ta, và xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi tham dự viên và các nỗ lực của họ trong sự phục vụ công lý và hòa bình.

Joseph C. Pham (Theo Vatican Radio)

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top