Đại Chủng viện Vinh Thanh http://daichungvienvinhthanh.com Ut Sint Unum Wed, 23 Aug 2017 03:56:24 +0000 vi hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.7.5 Chúa nhật XXI thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa http://daichungvienvinhthanh.com/chua-nhat-xxi-thuong-nien-nam-a/ Wed, 23 Aug 2017 03:56:24 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31535 Cáo Phó: Thân Phụ Của Thầy Phêrô Dương Xuân Hồng (Khóa XII) Qua Đời http://daichungvienvinhthanh.com/cao-pho-than-phu-cua-thay-giuse-nguyen-van-chinh-khoa-xiii-qua-doi/ Mon, 21 Aug 2017 14:54:36 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31530 Thánh lễ an táng và tiễn biệt cố linh mục Fx. Võ Thanh Tâm http://daichungvienvinhthanh.com/thanh-le-an-tang-va-tien-biet-co-linh-muc-fx-vo-thanh-tam/ Mon, 21 Aug 2017 14:21:46 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31508 Cáo phó: Linh mục Phanxicô Xaviê Võ Thanh Tâm đã được Chúa gọi về http://daichungvienvinhthanh.com/cao-pho-linh-muc-phanxico-xavie-vo-thanh-tam-da-duoc-chua-goi-ve/ Fri, 18 Aug 2017 09:45:04 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31505 Lễ Đức Maria hồn xác lên trời: Các bài suy niệm Lời Chúa http://daichungvienvinhthanh.com/le-duc-maria-hon-xac-len-troi-cac-bai-suy-niem-loi-chua/ Mon, 14 Aug 2017 02:31:06 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31502 Thông báo của Ban Mục Vụ Ơn Gọi Giáo Phận Vinh http://daichungvienvinhthanh.com/31498-2/ Fri, 11 Aug 2017 08:51:51 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31498 Chúa nhật XIX thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa http://daichungvienvinhthanh.com/chua-nhat-xix-thuong-nien-nam-a-cac-bai-suy-niem-chu-giai-loi-chua/ Wed, 09 Aug 2017 09:17:07 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31495 Chúa nhật XVIII thường niên, kính Chúa Hiển Dung, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa http://daichungvienvinhthanh.com/chua-hien-dung-nam-a/ Thu, 03 Aug 2017 02:23:03 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31492 Chúa nhật XVII thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa http://daichungvienvinhthanh.com/chua-nhat-xvii-thuong-nien-nam-a-cac-bai-suy-niem-chu-giai-loi-chua/ Thu, 27 Jul 2017 09:49:31 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31489 Chúa nhật XVI thường niên, năm A: Các bài suy niệm & chú giải Lời Chúa http://daichungvienvinhthanh.com/chua-nhat-xvi-thuong-nien-nam-a-cac-bai-suy-niem-chu-giai-loi-chua/ Fri, 21 Jul 2017 03:24:21 +0000 http://daichungvienvinhthanh.com/?p=31486