You Are Here: Home » TIN TỨC » Giáo Hạt Tam Tổng: Thư Mời và Chương Trình Đại Lễ Năm Thánh – Truyền Chức, Ngày 7-8/09/2017

Giáo Hạt Tam Tổng: Thư Mời và Chương Trình Đại Lễ Năm Thánh – Truyền Chức, Ngày 7-8/09/2017

Giáo Hạt Tam Tổng: Thư Mời và Chương Trình Đại Lễ Năm Thánh – Truyền Chức, Ngày 7-8/09/2017

About The Author

Number of Entries : 703

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top