You Are Here: Home » MỤC VỤ » Hội Đồng 9 Hồng Y Họp Bàn Về Sứ Mệnh Truyền Giáo Và Sự Hiệp Thông Của Thượng Hội Đồng

Hội Đồng 9 Hồng Y Họp Bàn Về Sứ Mệnh Truyền Giáo Và Sự Hiệp Thông Của Thượng Hội Đồng

hd-9-hong-y2016/12/14 Radio Vatican ngày 14/12/2016 cho hay Hội đồng 9 Hồng Y đã họp mặt trong tuần này tại Vatican từ Thứ Hai ngày 12/12 tới thứ Tư ngày 14/12. Vị Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, Linh mục Greg Burke đã tổ chức một cuộc họp báo vào thứ Tư vừa qua để thông báo một số các công việc đã được bàn thảo trong các phiên họp trên.
Hai vấn đề quan trọng chủ yếu trong việc cải tổ Nội các của Tòa Thánh là việc truyền giáo và Tính hiệp nhất của Giám mục Đoàn.
Các Hồng Y đã bàn thảo xong về các bộ (Tín lý Đức Tin, Đời Sống Thánh Hiến và các Tu hội, Bộ Phong thánh và bộ Hiệp nhất Kitô giáo) và đề đạt các đề nghị lên Đức Thánh Cha.
Các ngài đã dành ra một thời lượng thời gian đáng kể cho hai thánh bộ mới.
Đức Hồng Y Kevin Farrell, Chủ tịch của Thánh Bộ Giáo dân và Thánh bộ về gia đình và sự sống cho hay các cuộc thảo luận tập trung vào vai trò của người giáo dân, với lời mời gọi tất cả hãy đọc lại lá thư của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đức Hồng Y Marc Ouellet, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Châu Mỹ Latinh.
Đức Hồng Y Peter Turkson trình bày chương trình hoạt động của Thánh Bộ về sự sống toàn vẹn của con người cùng làm việc chung với bốn Thánh bộ: Công lý và Hòa bình, Đại kết, Chăm sóc sức khỏe, và thánh bộ về người di dân và di cư. Đức Hồng Y Turkson được Đức Tổng Giám Mục Silvano Tomasi Maria tháp tùng đã giải thích các thánh bộ mới được hình thành từ những tư duy của Tông huấn Vui Mừng và Hy vọng (Gaudium et Spes) của Công Đồng Vatican 2.
Đức Hồng Y Sean O’Malley đã trình bày về các hoạt động gần đây của Ủy Ban Giáo Hoàng Bảo vệ người trẻ vị thành niên, trong lúc đó Đức Hồng Y George Pell báo cáo về những diễn biến mới nhất liên quan đến Ban tài chánh của Thánh bộ Tài Chánh.
Chiều Thứ Tư ngày 14/12, Đức Cha Dario Edoardo Viganò, Tổng Trưởng Ban Truyền thông đã trình bày các bước thực hiện và những nhân lực của việc cải cách thánh bộ truyền thông của Tòa Thánh, đặc biệt nhấn mạnh tới việc đào tạo các nhân lực làm việc trong thánh bộ.
Cuộc họp Hội đồng 9 Hồng Y này dự kiến sẽ được nhóm họp lại vào các ngày ngày 13 tới 15 tháng 2 năm 2017.

(Nguồn Vatican Radio)

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top