You Are Here: Home » TIN TỨC » Kinh tối Chủng viện Vinh Thanh mùa Giáng Sinh

Kinh tối Chủng viện Vinh Thanh mùa Giáng Sinh

Kinh tối Chủng viện Vinh Thanh mùa Giáng Sinh

Khác với thường lệ, vào giờ kinh tối trong suốt mùa Giáng Sinh, gia đình ĐCV Vinh Thanh quây quần trước hang đá như các mục đồng thuở nào, để chiêm bái và tôn thờ Vua Cả giáng sinh, và lặng chìm tình thâm những phút giây cuối ngày.

Sau kinh Truyền Tin và kính Chúa Thánh Thần, một bài ca thành tâm sốt mến cất cao mừng Con Thiên Chúa giáng sinh và dâng lên Người lời kinh thấm ý nguyện cầu, trước lời kết Salve Regina dâng lên Mẹ Thánh. Những lời kinh vắn vỏi như mở ngõ cho những phút lặng suy và lặng chiêm.

Những ánh nhìn đăm đăm ngưỡng chiêm nhiệm lạ, Ngôi Hai Thiên Chúa hạ sinh, mặc lấy phận người, sống phận đời, nhập thể và nhập thế, vâng phục trong đơn hèn và khiêm hạ. Người chủng sinh thấy được đời mình và sứ mệnh mình nơi đó.

Gẫm chiêm Mẹ Maria đang quỳ lặng thờ Ngôi Hai trong thái độ luôn luôn lắng nghe và vâng phục Thiên ý; nhìn Giuse thậm lặng để Thiên ý được hiện thể và tỏ bày; nhìn các các thiên thần và mục đồng đang hoan hỷ những khúc du ca tình yêu, tơ duyên đất trời… Và nhìn thấy mình nơi một góc nhỏ xó nào đó, run rẩy trước nhiệm lạ của tình Trời và tình người…

Hang đá đơn hèn bỗng mặc mang một diễm phúc trời bể, trở nên ngai Chúa Tể cửu trùng. Người chủng sinh cũng thấy diễm phúc đời mình: phận bình sành, đất bụi được gọi mời chứa đựng những kho tàng vô giá. Tôi sẽ phải làm sao?

Những tiếng thầm thĩ nguyện dâng, ước mong mình cũng là máng cỏ nhỏ, Chúa đoái thương ngự đến và dùng đến; nguyện mong gia đình mình, gia đình Chủng viện mình như gia đình thánh, hạnh phúc.

img_0032 img_0035 img_0039 img_0048 img_0056

BTT. ĐCV Vinh Thanh
Phút Tâm Tình

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top