You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Năm, ngày 24/11- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ Năm, ngày 24/11- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

– Bài đọc 1 : 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29;
– Bài đọc 2 : Rm 8, 31b-39;
– Tin Mừng : Lc 9, 23-26

Trích Tin Mừng theo thánh Luca :

23 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

 (1)Khi mời gọi “đọc” 2 Mcb 7, 1.20-23.27b-29 và Rm 8, 31b-39 qua lăng kính Lc 9, 23-26, Phụng vụ Lời Chúa Ngày Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam hôm nay mặc khải cho chúng ta hiểu rằng điều làm nên căn tính của con người, trước tiên, cách tiêu cực, không phải là những gì con người “có” hay “sở hữu” : thí dụ, thân xác (2 Mcb 7, 22-23); tài sản vật chất, tinh thần; quyền lực; danh vọng; thú vui trần thế, v.v…

 (2) Thứ đến, cách tích cực, đó là do tự huỷ mình đi (con người sống theo xác thịt) vì tình yêu đối với Đức Giêsu-Kitô và qua Ngài với Thiên Chúa-Ba Ngôi và với tha nhân : khi tự huỷ mình đi như thế, con người không những không đánh mất mình mà trái lại còn làm cho mình là “mình” hơn, tức là cái “mình” đích thực theo hình ảnh Thiên Chúa và giống như Thiên Chúa, có sự sống thuộc linh và vĩnh hằng, như chính Thiên Chúa, luôn được “ở trong” Thiên Chúa-Ba Ngôi, được kết hiệp mật thiết với Ngài, đến nỗi không ai và bất cứ gì có thể tách rời ra khỏi nhau được  (2 Mcb 7, 22-23; Rm 8, 31b-39; Lc 9, 24-26)…

 (3) Sau cùng, như vậy, các Thánh Tử vì Đạo hay những người chấp nhận hy sinh mạng sống mình (con người sống theo xác thịt) vì tình yêu đối với Đức Giêsu-Kitô và qua Ngài đối với Thiên Chúa, và với Giáo Hội-Thân Mình của Đức Giêsu-Kitô, chính là những con người đích thực đã “khôn ngoan” chọn Đức Giêsu-Kitô, và qua Ngài chọn Thiên Chúa, chọn sống sự sống thuộc linh và vĩnh hằng hơn là những giá trị chóng qua (xác thịt, của cải, danh vọng, quyền lực, thú vui trần thế…) : “Chính Đấng Tạo Hoá càn khôn đã nắn đúc  nên loài người, và đã sáng tạo nguồn gốc muôn loài. Chính Ngài do lòng thương xót, cũng sẽ trả lại cho các con thần khí và sự sống, bởi vì bây giờ các con trọng Luật Lệ của Ngài hơn bản thân mình.” (2 Mcb 7, 23)…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Những “giọt máu” (kể cả thân xác) anh hùng của các Thánh Tử Vì Đạo, vốn là những con người được “ở trong” Đức Giêsu-Kitô Phục sinh, vì thế, hoà lẫn với những “giọt máu” “siêu độ” của Đức Giêsu-Kitô Phục sinh và đã hẳn cũng có những khả năng “siêu độ” như những giọt máu của chính Đức Giêsu-Kitô trên Thập Giá, như Tertulien đã từng phát biểu : Những giọt máu của các Thánh Tử vì Đạo là những hạt giống làm nẫy sinh những kitô-hữu…

 (2) Là con, cháu của các Thánh Tử vì Đạo Việt Nam, tức là những cây phát xuất từ những hạt giống là những giọt máu mà các ngài đã đổ ra, mỗi người kitô-hữu Việt Nam đều có trách nhiệm giữ cho giòng máu của mình mãi mãi là những giòng máu tử đạo có khả năng siêu độ chính bản thân mình và những người chung quanh…

 (3) Chính lúc chết đi là lúc vui sống muôn đời…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1658

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top