You Are Here: Home » FEATURES » Mừng Tháng Hoa: Bên Tình Mẹ

Mừng Tháng Hoa: Bên Tình Mẹ

Bên Tình Mẹ


Con quỳ bên Mẹ một sáng mai

Hương kinh thơm tỏa chốn linh đài

Mẹ ơi, bước đời vui biết mấy

Dẫn lối con đi những dặm dài

Bên Mẹ hồn con tươi trẻ lại

Phúc hồng say thỏa chẳng nhạt phai

Tin yêu cùng Mẹ dâng về Chúa

Những đoá hy sinh của nhân loài

Bên Mẹ xin cho con mãi mãi

Trung kiên đường nhân thế chông gai

Dù nghìn trùng sóng giăng vây bủa

Xin dẫn con đi những dặm dài !


J.B. Nguyễn Quốc Tuấn


Dâng Mẹ Chuỗi Hạt Đời Con !

Dâng Mẹ chuỗi hạt đời con !

Là niềm vui sống tình thương nhiệm mầu

Vườn hồn kết cánh khổ đau

Tiến dâng ngàn đóa tươi màu hy sinh

Như xưa Mẹ đã dâng mình

Vâng theo tiếng Chúa trung trinh ước nguyền

Hạt lòng con kính dâng lên !

Tháng ngày theo tiếng Mẹ hiền ra khơi

Làm con thuyền nhỏ giữa đời

Chở yêu thương đến với người truân chuyên

Cho lòng Mẹ bớt ưu phiền

Vì thương nhân thế đắm chìm gieo neo

Dâng Mẹ chuỗi hạt tin yêu !

Của đời con mỗi sớm chiều cậy trông

Nơi tình Thánh giá vô cùng

Với Mẹ đi tới ngày hồng Phục sinh.

J.B. Nguyễn Quốc Tuấn

About The Author

Number of Entries : 199

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top