You Are Here: Home » SUY NIỆM » Nhận biết Chúa Giêsu và làm chứng cho Ngài

Nhận biết Chúa Giêsu và làm chứng cho Ngài

Chúa nhật II thường niên A

NHẬN BIẾT CHÚA GIÊSU VÀ LÀM CHỨNG CHO NGÀI 

Lời Chúa: Is 49,3.5-6 ; 1Cr 1,1-3 ; Ga 1,29-34

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục mời gọi chúng ta đào sâu mầu nhiệm Chúa Giêsu, mầu nhiệm của một vị Thiên Chúa-ở-cùng-chúng ta, mà chúng ta đã có dịp suy tư và chiêm ngắm trong Mùa Giáng Sinh. Thật vậy, cuộc gặp gỡ giữa Đấng Cứu Thế với vị Tiền Hô, người dọn đường cho Ngài, nhìn thoáng qua chẳng có gì gây chú hết cả, nhưng đọc kỹ chúng ta nhận ra tính thần học rất cao trong đó mà tác giả Tin Mừng thứ 4 đã muốn chuyển tải. Trong câu chuyện này, chúng ta nhận thấy có hai lời chứng của vị Tiền Hô nói về Chúa Giêsu, hay nói rõ hơn có hai tước hiệu Cứu thế được gán cho Chúa Giêsu, đó là tước hiệu “Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian”, và tước hiệu “Con Thiên Chúa”. Tưởng cũng nên nhắc lại đây ý nghĩa kiểu nói “Chiên Thiên Chúa” mà Tin Mừng Gioan sử dụng ở đây nhằm ám chỉ về người Tôi Tớ đau khổ của Thiên Chúa (xem; Is 53,4.12), và là hình ảnh chiên lễ Vượt Qua của Người Do-thái (Xh 12,3-14). Như trong lễ Vượt qua đầu tiên, nhờ máu chiên được sát tế bôi lên khung cửa mà người Do-thái thoát khỏi cái chết, thì nay cũng nhờ máu của Chúa Giêsu đổ ra trên Thập giá mà toàn nhân loại thoát khỏi ách tội lỗi và sự chết.

Như thế, khi đặt liền kề nhau hai tước hiệu Cứu thế này của Chúa Giêsu trong văn mạch của một tường thuật, thánh sử Gioan, một cách khéo léo, đã cho thấy căn tính của Con Thiên Chúa luôn đi liền với Đấng gánh tội trần gian. Hay nói cách khác, trong tư cách là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian, Đấng chịu đóng đinh mà Chúa Giêsu biểu lộ thiên tính của Ngài là Con Thiên Chúa. Có thể nói đây là tâm điểm thần  học của Tin Mừng thứ 4 mà qua tường thuật hôm nay tác giả tạm phác họa, rồi ra phần còn lại Tin Mừng của mình, Gioan sẽ tô đậm thêm và làm rõ nét khuôn mặt của Đấng Cứu Thế trong cái nhìn biện chứng này. Thật vậy, theo Gioan chính trong sự nhỏ bé tột cùng của Người Tôi Tớ Đau Khổ (xem; bài đọc I), bị dồn ép bởi điều hèn mọn nhất như Con Chiên, mà Chúa Giêsu trở thành Đấng khơi nguồn cứu độ: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để phàm ai tin vào Người thì có sự sống đời đời” (Ga 3,14-15); và điều đó minh chứng Ngài là Con Thiên Chúa: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28). Hơn nữa, theo thánh sử Gioan, chính thời điểm Đức Giêsu, Chiên Vượt Qua, bị đem đi sát tế, bị đóng đinh trên thập giá chính là thời điểm Chúa Cha tôn vinh Ngài và Ngài tôn vinh Chúa Cha: “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh” (Ga 12, 23); “Giờ đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được tôn vinh nơi Ngài” (Ga 13, 31). 

Vâng, lịch sử cứu độ mãi mãi là một câu chuyện khiến ta luôn sửng sờ kinh ngạc, câu chuyện khó có thể hiểu nỗi về một Thiên Chúa cho đi chính mình để mang lại ơn cứu độ cho con người cát bụi. Để phô bày Thiên Chúa ra cho chúng ta nhìm ngắm và sờ chạm được Ngài, Chúa Giêsu đã lùi vào thúng bột nhân loại yếu hèn chúng ta. Tuy nhiên, một điều trớ trêu thay, ngày hôm nay cách sống đạo của phần đông người kitô hữu chúng ta lại thể hiện một thái độ hoàn toàn ngược lại với con đường Chúa Giêsu đã đi. Trong khi Gioan Tẩy Giả giới thiệu cho chúng ta một Chúa Kitô gắn liền với Đấng gánh tội trần gian, tức là với Thập giá, thì chúng ta lại có khuynh hướng đi tìm một Đức Kitô không có Thập Giá. Trong khi cuộc đời của phần lớn anh chị em đồng bào chúng ta là một cuộc sống chỉ có “thập giá” mà không có Chúa Kitô, thì chúng ta lại giới thiệu, rao giảng cho họ một Đức Kitô mà không cần có Thập Giá. Đây là nguyên nhân chính đưa đến công cuộc loan báo Tin Mừng của Giáo Hội Việt Nam không mấy tiến triển. Hơn ba trăm năm hạt giống Tin Mừng được gieo vãi trên quê hương chúng ta, nhưng cánh đồng truyền giáo vẫn còn hết sức khiêm tốn. Sứ điệp Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi chúng ta về cách nhận biết Chúa Giêsu Kitô và cách làm chứng cho Ngài. 

Lm. JB. Nguyễn Khắc BáAbout The Author

Number of Entries : 67

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top