You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Nhân Sự Mới Tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh

Nhân Sự Mới Tại Đại Chủng Viện Vinh Thanh

VT2Vì nhu cầu mục vụ của Giáo phận Vinh, trong những ngày đầu xuân mới Đinh Dậu, Đức Giám mục Giáo phận đã có những quyết định bổ nhiệm nhân sự tại Đại Chủng viện Vinh Thanh.

1. Với Quyết định Số 0217/QĐ-TGM, ký ngày 04/02/2017, 

* Các Giáo sư nội trú được bổ nhiệm đi quản xứ:

 •  Cha Phêrô Nguyễn Hiệu Phượng đi quản xứ Tân Yên (Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An) và vẫn tiếp tục giảng dạy bộ môn Thánh Kinh tại ĐCV. Vinh Thanh.
 • Cha Gioan Nguyễn Hồng Pháp đi quản xứ Trung Hậu (Nghi Hoa – Nghi Lộc – Nghệ An) và vẫn tiếp tục giảng dạy bộ môn Triết Học tại ĐCV. Vinh Thanh.

* Các Giáo sư ngoại trú được chuyển vào nội trú tại Đại Chủng viện:

 • Cha GB. Hoàng Đông Dương, quê giáo xứ Thượng Nậm, nguyên quản xứ Trung Hậu, giáo sư Thần Học Tín Lý.
 • Cha Phaolô Nguyễn Văn Quang, quê giáo xứ Trung Hậu, nguyên quản xứ Trang Nứa, giáo sư Thần Học Tín Lý.
 • Cha Giuse Trần Văn Đồng, quê giáo xứ Đạo Đồng, nguyên quản xứ Tân Yên, giáo sư bộ môn Thần Học Luân Lý.

2. Với Quyết định 2117/QĐ-TGM, công bố ngày 25/02/2017 tại ĐCV. Vinh Thanh:

 • Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh, thôi giữ Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh và sẽ chuyển nơi làm việc về tại Giáo hạt Văn Hạnh (xã Thạch Trung, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).
 • Cha GB. Nguyễn Khắc Bá, được bổ nhiệm làm Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh, nhiệm kỳ 2017-2021.
 • Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, được tái bổ nhiệm làm Phó Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh, kiêm Giám học.
 • Cha GB. Hoàng Đông Dương, được bổ nhiệm làm Thư ký ĐCV. Vinh Thanh.
 • Cha Giuse Trần Văn Đồng, được bổ nhiệm làm Quản lý ĐCV. Vinh Thanh.

————————-

1. Cha GB. Nguyễn Khắc Bá, tân Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh

 • cha BaSinh ngày 19/3/1964, tại gx. Hướng Phương (xã Quảng Phương, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình).
 • Thụ phong linh mục ngày 15/8/1997 (thuộc khóa II – ĐCV. Vinh Thanh).
 • Giáo sư nội trú tại ĐCV. Vinh Thanh từ năm 2005 đến nay.
 • Bề trên ĐCV. Vinh Thanh: 2007 – 2010.
 • Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh, nhiệm kỳ 2010 – 2015.
 • Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh, nhiệm kỳ 2017-2021.

 

2. Cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, Phó Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh

 • cha HuongSinh ngày 02/10/1973 tại gx. Lộc Thủy (Thạch Long – Thạch Hà – Hà Tĩnh).
 • Thụ phong linh mục ngày 30/11/2001 (thuộc khóa IV – ĐCV. Vinh Thanh).
 • Chánh văn phòng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh: 2010 – 2013.
 • Giáo sư nội trú (Thần Học Tín Lý và Đào Tạo) tại ĐCV. Vinh Thanh: từ 2011 đến nay.
 • Phó Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh, kiêm Giám học: từ 2013-2017.
 • Tái nhiệm Phó Giám đốc ĐCV. Vinh Thanh, kiêm Giám học, nhiệm kỳ 2017-2021.

 

 

3. Cha GB. Hoàng Đông Dương, tân Thư Ký ĐCV. Vinh Thanh

 • image084Sinh ngày 03/10/1971 tại gx. Thượng Nậm (Hồng Long – Nam Đàn – Nghệ An).
 • Thụ phong Linh mục ngày 08/6/2006 (thuộc khóa VI – ĐCV. Vinh Thanh).
 • Quản xứ Trung Hậu (2016-2017), giáo sư Ngoại trú ĐCV. Vinh Thanh (2016-2017).
 • Giáo sư Nội trú (Thần Học Tín Lý) tại ĐCV. Vinh Thanh (từ tháng 02/2017).
 • Thư ký ĐCV. Vinh Thanh, nhiệm kỳ 2017-2021.

 

 

3. Cha Giuse Trần Văn Đồng, tân Quản lý ĐCV. Vinh Thanh

 • image087Sinh ngày 02/9/1978 tại gx. Đạo Đồng (Quang Thành – Yên Thành – Nghệ An).
 • Thụ phong Linh mục ngày 03/12/2014 (thuộc khóa X – ĐCV. Vinh Thanh).
 • Quản xứ Tân Yên (2015-2017), giáo sư Ngoại trú Tiền Chủng viện và ĐCV. Vinh Thanh (2015-2017).
 • Giáo sư nội trú (Thần Học Luân Lý) tại ĐCV. Vinh Thanh (từ tháng 02/2017).
 • Quản lý ĐCV. Vinh Thanh, nhiệm kỳ 2017-2021

 

 

5. Ngoài ra, ĐCV. Vinh Thanh hiện nay còn có các Giáo sư Nội Trú như sau:

 • Cha GB. Nguyễn Trung Kiên, Sj. (sinh: 1950 tại Gx. Đông Tràng, Linh mục: 1993), giáo sư Linh Đạo, kiêm Linh hướng.
 • Cha Phaolô Bùi Đình Cao (sinh: 1966 tại gx. Kẻ Tùng, Linh mục: 1997), giáo sư Thần Học Luân Lý.
 • Cha Phêrô Nguyễn Vĩnh Tâm (sinh: 1970 tại gx. Kẻ Vang, Linh mục: 2001), giáo sư Phụng Vụ, kiêm Linh hướng.
 • Cha Phaolô Nguyễn Văn Thái (sinh: 1950 tại Gx. Ba Làng – Gp. Thanh Hóa, Linh mục: 2005), giáo sư Thần Học Mục Vụ.
 • Cha Phaolô Nguyễn Văn Quang (sinh: 1972 tại Gx. Trung Hậu, Linh mục: 2006), Giáo sư Thần Học Luân Lý.
 • Cha Antôn Võ Thành Công (sinh: 1977 tại Gx. Kẻ Mui, Linh mục: 2010) Giáo sư Linh Đạo, kiêm Linh Hướng.

Ban Truyền Thông
ĐCV. Vinh Thanh

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top