You Are Here: Home » TIN TỨC » Nhu cầu về sách Kitô giáo gia tăng ở Ấn độ

Nhu cầu về sách Kitô giáo gia tăng ở Ấn độ

New Delhi – Nhu cầu về văn chương Kitô giáo gia tăng ở Ấn độ và thị trường đang mở rộng. Cha Saju Chackalackal, dòng Cát Minh Đức Maria Vô nhiễm và là giám đốc về Loan báo Tin mừng và mục vụ của dòng nói với hãng tin Fides như thế.

KinhThanh.jpg
Cha Saju cũng cho biết là các thừa sai dòng Cát minh và các dòng khác yêu cầu cung cấp Thánh kinh để phân phát cho dân chúng, Kitô hữu cũng như không phải Kitô hữu, những người chân thành tìm kiếm hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô. Nhưng do yêu cầu gia tăng nên các nguồn của ủy ban Loan báo Tin mừng  và mục vụ không đủ.Cha nói: “Rất nhiều người, cả người học thức cũng như dân làng và dân ờ các thành phố, mong muốn có một bản Thánh kinh, đặc biệt là Tân Ước. Hiện nay có một mong ước giữa dân chúng là có thể có các sách về Kitô giáo để giúp các tin hữu có một ý niệm rõ ràng và đào sâu nội dung đức tin Kitô giáo và cụ thể là về Giáo hội Công giáo.”

Dòng Cát Minh Đức Maria Vô nhiễm được thành lập trong Giáo hội Siro-Malaba và là hội dòng Công giáo đầu tiên ở Ấn độ. Các thừa sai của dòng đang hoạt động tại Á châu, Brazil, Bắc Mỹ, Nam Phi, Kenya và châu Âu.

(Hồng Thủy, RadioVaticana 13.02.2017/
Agenzia Fides 13/2/2017)

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top