You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Vinh năm 2017

Quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển Linh mục Giáo phận Vinh năm 2017

Huy_hiệu_GM_Nguyễn_Thái_HợpThông Báo:
Quyết định Bổ nhiệm và Thuyên chuyển Linh mục
Giáo phận Vinh năm 2017

Tải về

 

1 2 3 4 5 6 7 8

Nguồn: Gpvinh.com

About The Author

Number of Entries : 686

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top