You Are Here: Home » Posts tagged "Mc 2:18-22"

Thứ Hai sau Chúa nhật II thường niên

- Bài đọc 1[năm chẵn] : 1 Sm 15, 16-23; - Tin Mừng : Mc 2, 18-22. Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô 18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : "Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?" 19 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Ba ...

Read more

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top