You Are Here: Home » PHỤNG VỤ » Tài Liệu Tuần Thánh – Năm 2017

Tài Liệu Tuần Thánh – Năm 2017

Xin chia sẻ một vài tài liệu dùng trong Tuần Thánh năm 2017

II.  Hướng dẫn tuần thánh 2017 (Cập nhật sáng CN, 9/4/2017)

  1. Mẫu 1: Tách thành 2 phần riêng biệt: rửa tội người lớn và rửa tội trẻ em
  2. Mẫu 2: Gộp (chọn lựa) rửa tội người lớn và rửa tội trẻ em

II. Suy niệm Đàng Thánh Giá:

  1. Mẫu 1: Hướng về mục vụ gia đình
  2. Mẫu 3: “Đường Thánh giá hôm nay – Lm Giuse Lê Công Đức (Cầu cho việc dấn thân xã hội)
  3. Mẫu 2: Tâm Tình

III, Chầu Thánh Thể

 

Kĩnh chúc quý Đức cha, quý Cha và quý vị một Tuần Thánh dồi dào ơn thiêng.

 

Ban Truyền Thông

ĐCV. Vinh Thanh

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top