You Are Here: Home » TIN TỨC » TGP. HUẾ: Thiệp Mời Lễ Nhậm Chức Của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

TGP. HUẾ: Thiệp Mời Lễ Nhậm Chức Của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

TGP. HUẾ: Thiệp Mời Lễ Nhậm Chức Của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh

 1481790144-nv 1481790172-nvLễ Nhậm Chức của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh
sẽ được cử hành vào lúc 8g30 sáng thứ Năm ngày 12 tháng 01 năm 2017
tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, Huế


Tổng Giáo Phận Huế

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top