You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Năm sau Chúa nhật I thường niên

Thứ Năm sau Chúa nhật I thường niên

Bài đọc 1 [chẵn] : 1 Sm 4, 1-11;
Tin mừng : Mc 1, 40-45

Trích Tin Mừng theo thánh Mác-cô

40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh sạch đi !” 42 Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” 45 Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1)Khi mời gọi “đọc” 1 Sm 4, 1-11 qua lăng kính Mc 1, 40-45, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho thấy  có một sự khác biệt rât lớn giữa việc “sử dụng” Thiên Chúa theo như ý mình muốn và việc trong khiêm tốn và phó thác cứ để Thiên Chúa làm điều Ngài muốn, như được phản ảnh, trước tiên, cách chính diện, trong Mc 1, 40-45 : ở đây, cho thấy tương quan giữa bệnh nhân và Đức Giêsu là một quan hệ song phương, đối tác, tôn trọng nhau, qua thái độ khiêm tốn và phó thác của người mắc bệnh phong hủi [“Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (1, 40b)], và câu trả lời tự do của Đức Giêsu [“Tôi muốn, anh hãy được sạch !” (1, 41b)]…

 (2) Thứ đến, cách phản diện, trong 1 Sm 4, 1-11 : ở đây, cho thấy dân Israel đã “sử dụng” Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa, cách đơn phương, theo nhu cầu và ý riêng của mình, hầu như không có sự “tham khảo” tôn ý của Đức Chúa, trước khi hành động, và kết quả kẻ thất bại là “họ” (dân Israel) chứ hoàn toàn không phải là Đức Chúa [“Hòm Bia Thiên Chúa bị chiếm đoạt, và hai con ông Êli là Khôphni và Pinơkhas tử trận” (4, 11)] !

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 Người khôn ngoan là kẻ để Thiên Chúa hoàn toàn “chiếm đoạt” con người và cuộc đời mình…

 Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1664

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top