You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên

Thứ Bảy Sau Chúa Nhật XIV Thường Niên

Bài đọc 1 [lẻ] : St 49, 29-32; 50, 15-26a;

– Tin Mừng : Matthêu 10, 24-33:

24 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. 25 Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Bê-en-dê-bun, huống chi là người nhà.

26 “Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.

28 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không ? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em. 30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi. 31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.

32 “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

(1) Khi “đọc” St 49, 29-32; 50, 15-26a qua lăng kính Mt 10, 24-33, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, trước tiên, hẳn muốn lưu ý chúng ta rằng con đường mà Giuse và Đức Giêsu đã đi cũng là con đường mà tất cả mọi người đều sẽ phải đi qua, con đường Phục sinh thông qua Thập giá, con đường chứng tá cho Tình yêu đối với Thiên Chúa (St 50, 19-21; Mt 10, 24-25.32-33)…

(2) Thứ đến, rằng sự thật mà Giuse và Đức Giêsu cưu mang những lúc nào đó có thể tạm thời bị che kín, nhưng thế nào có ngày cũng sẽ toả sáng như măt trời chính ngọ (St 50, 24-25; Mt 10, 26-27)…

(3) Sau cùng, rằng sự sống thuộc linh và vĩnh hằng sẽ chỉ có thể có được sau khi người ta đã dám hoàn toàn phó thác cuộc đời của mình cho Thiên Chúa và đám thí đi sự sống theo xác thịt và xác thể của mình vì tình yêu (St 50, 19-20.24; Mt 10, 28-31)…

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) Thiên Chúa vẫn luôn luôn có thể viết thẳng trên những đường cong của lịch sử thế giới và của từng cá nhân con người…

(2) Người khôn ngoan và hạnh phúc, vì thế, đó là người hoàn toàn tín thác ở nơi Thiên Chúa…

(3) Bất hạnh thay cho ai chỉ biết cậy dựa vào con người…

Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top