You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Ba sau Chúa nhật III mùa Chay

Thứ Ba sau Chúa nhật III mùa Chay

– Bài đọc 1 : Đn 3, 25.34-43;
– Tin Mừng : Mt 18, 21-35

Trích Tin Mừng theo thánh Matthêu

21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : “Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không ?” 22 Đức Giê-su đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”

23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. 24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. 25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. 26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy : “Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết.” 27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo : “Trả nợ cho tao !” 29 Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ : “Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh.” 30 Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. 31 Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : “Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?” 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

 (1) Vì Thiên Chúa là Tinh Yêu, nên Ngài giàu lòng bao dung và luôn tha thứ, và điều làm đẹp lòng Ngài nhất đó là con người cũng phải biết bao dung và tha thứ cho nhau (Đn 3, 42; Mt 18, 23-35)…

 (2) Con người sẽ được Thiên Chúa bao dung và tha thứ tùy theo mức độ mà con người bao dung và tha thứ cho tha nhân : người ta càng tha thứ cho tha nhân nhiều bao nhiêu càng được Thiên Chúa bao dung tha thứ nhiều bấy nhiêu (Mt 18, 35)…

 (3) Mức độ bao dung và tha thứ là vô biên (Mt 18, 22).

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) Những con người vị kỷ, chỉ biết có lợi ích của riêng mình thường dễ dàng bao dung tha thứ cho chính mình và luôn muốn người khác bao dung tha thứ cho mình nhưng lại rất khó bao dung và tha thứ cho người khác (Mt 18, 28-30)…

 (2) Nếu muốn tha nhân và Thiên Chúa bao dung tha thứ cho mình, thì chính mình cũng phải bao dung và tha thứ cho tha nhân (Mt 18, 35)…

 (3) Vì thế, chủ trường xây dựng thế giới trên hận thù giai cấp là một sai lầm hết sức nghiêm trọng và nguy hại cho nhân loại…

 Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1663

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top