You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Ba sau Chúa nhật XXI thường niên

Thứ Ba sau Chúa nhật XXI thường niên

– Bài đọc 1 : 1Tx 2,1-8;
– Tin Mừng : Mt 23,23-26.

Bản văn Tin Mừng :

23 Một hôm, Đức Giê-su nói với các kinh sư cà những người Pha-ri-sêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm, mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Quân dẫn đường mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.

25 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình ! Các người rửa sạch bên ngoài chén đĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi người Pha-ri-sêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén đĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.

Suy niệm:

Hình thức bên ngoài đi đôi với nội tâm cũng như xuất phát từ nội tâm vốn là việc đáng khích lệ. Còn làm việc này việc nọ chỉ để phô trương thì bị Chúa lên án. Thói phô trương để trục lợi lắm khi không còn là thói xấu nữa, mà trở nên cái “mốt” khiến nhiều người tấm tắc, trầm trồ khen ngợi. Người chủ trương việc này có thể đánh lừa thiên hạ, nhưng làm sao có thể qua mặt Thiên Chúa được, vì Ngài hằng thấu suốt tâm hồn con người. Người Pharisêu ngày xưa đã nghĩ ra những “chiêu độc,” như nộp thuế thập phân, để gọi là sống gương mẫu, biết kính thờ Thiên Chúa; người vụ hình thức ngày nay đề ra những chiêu độc khác (như to chức sự kiện, từ thiện…) để làm bình phong che đậy sự ham thích danh vọng của mình.

Mời Bạn:

Chúng ta – những người đang coi sóc một nhóm, một cộng đoàn, một tổ chức – khi đề ra những phương thức thăng tiến cộng đoàn, đâu là động cơ thúc đẩy chúng ta làm những việc ấy? Hãy trả lời với chính lương tâm mình rồi hãy phát động.

Chia sẻ:

Công lý, lòng nhân có đất để phát triển, hay chỉ là bình phong cho những toan tính vụ lợi của ta?

Sống Lời Chúa:

“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế” (Mt 9,13).

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm người để khai mở Nước Thiên Chúa, đem lại ơn cứu độ cho con người. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa: thực thi công lý, thể hiện lòng nhân từ để tôn vinh Chúa và đem lại ích lợi đích thực cho anh chị em, chứ không phải để cho mình được tôn vinh! Amen.

(Theo : 5 phút cho Lời Chúa)

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1663

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top