You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Hai sau Chúa nhật XXXII thường niên

Thứ Hai sau Chúa nhật XXXII thường niên

– Bài đọc 1 [lẻ] : Kn 1, 1-7;
– Tin Mừng : Lc 17, 1-6

1 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3 Anh em hãy đề phòng !

“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘ Tôi hối hận ‘, thì anh cũng phải tha cho nó.”

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘ Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc ‘, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

 (1) Khi mời gọi “đọc” Kn 1, 1-7 qua lăng kính Lc 17, 1-6, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay mặc khải cho chúng ta về Tình Yêu của Đức Khôn Ngoan hay của chính Thần Khí Khôn Ngoan của Đức Giêsu-Kitô và những biểu hiện của Tình Yêu đó; trước tiên, những biểu hiện tích cực : vì mang trong mình Tình yêu, tức là Thiên Chúa, vì thế, đó là sự tha thứ không có giới hạn, vô điều kiện và vô vị lợi; đó là khát vọng bảo toàn sự hiệp nhất loài ngưòi với nhau; đó là niềm tin vào Thiên Chúa chí ái, toàn tri, toàn năng và vào con người luôn có khả năng thay đổi, nhờ sám hối, ăn năn (Lc 17, 1-6; Kn 1, 1.6)…

 (2) Thứ đến, những biểu hiện tiêu cực : vì vắng bóng Thiên Chúa, nên cũng vắng bóng tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, vì thế, tâm hồn tràn đầy những thách thức phạm thượng đối với Thiên Chúa và tha nhân, với những những lý luận quanh co, với  tâm hồn gian ác và những thói lọc lừa (Kn 1, 2-7)…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

 (1) Tha thứ nhiều sẽ được thứ tha nhiều, bởi vì càng yêu nhiều sẽ càng được Thiên Chúa yêu thương nhiều…

 (2) Thế giới tục hoá và giải thiêng sẽ là một thế giới không có khả năng yêu thương và tha thứ cách đích thực, bởi vì tình yêu và sự tha thứ đích thực chỉ có thể phát xuất từ Thiên Chúa-Tình Yêu mà thôi…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1663

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top