You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Năm sau Chúa nhật V Phục Sinh

Thứ Năm sau Chúa nhật V Phục Sinh

– Bài đọc 1 : Cv 15, 7-21;
– Tin Mừng : Ga 15, 9-11

Trích tin Mừng theo thánh Gioan

9 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.

SUY NIỆM

1-      Sứ điệp nguyên thuỷ :

(1) Toàn thể Lề luật cùng các tiên tri đều qui vào hai giới răn : kính mến Thiên Chúa và yêu tha nhân như chính mình (Mt 22, 34-40). Đó cũng chính là điều mà Đức Giêsu đã sống và đã thực hiện trong tương quan với Thiên Chúa-Cha của Ngài và với loài người : Chúa Cha yêu thương Chúa Con như thế nào, Chúa Con cũng yêu thương loài người như vậy (Ga 15, 9)…

(2) Đức Giêsu-Kitô yêu loài người bằng Tình yêu mà Ba Ngôi Thiên Chúa hằng yêu nhau, nghĩa là cách vô điều kiện, vô vị lợi và vô biên giới : đó cũng phải là mẫu mực của tình yêu của Giáo hội và của mỗi kitô-hữu (Cv 15, 7-21; Ga 15, 9-11)…

2-      Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) “Niềm vui trọn vẹn” (Ga 15, 11) không phát xuất từ việc có được hay sở hữu được tất cả (tự do phóng túng, giàu có, quyền lực, mọi thứ thú vui xác thịt…) mà là tình yêu dâng hiến, vị tha, hy sinh bản thân mình (Ga 15, 10-11)…

(2) Ơn siêu độ không đến từ hay do con người mà là ân sủng nhưng không của Đức Giêsu-Kitô ban cho loài ngưòi (Cv 15, 11)…

 Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

 

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1659

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top