You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Năm sau Chúa nhật XXXII thường niên

Thứ Năm sau Chúa nhật XXXII thường niên

– Bài đọc 1 [lẻ] : Kn 7, 22 – 8, 1;
Tin Mừng : Lc 17, 20-25

20 Khi ấy, người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”

22 Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa !’ hay ‘Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”

SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

 (1) Khi mời gọi “đọc” Kn 7, 22 – 8, 1 qua lăng kính Lc 17, 20-25, Phụng vụ Lời Chúa hôm nay muốn nói với chúng ta rằng Đức Khôn Ngoan hay Triều Đại Thiên Chúa đều là những tên gọi khác nhau của cùng một Đấng là Đức Giêsu-Kitô, Con và là Ngôi Lời làm người của Thiên Chúa, ở cùng loài ngưòi chúng ta : Trước tiên, những thuộc tính được gán cho Đức Khôn Ngoan đều phản ảnh những gì mà Đức Giêsu-Kitô, Con và Ngôi Lời Thiên Chúa “là” (Kn 7, 22 – 8, 1; Ga 1, 1-5.9-14.16-18; 1 Cr 11, 7; Cl 1, 15)…

 (2) Thứ đến, bởi vì ở nơi Đức Giêsu-Kitô, vốn vừa là Thiên Chúa thật vừa là con người thật, phản ảnh cách trung thực nhất và hoàn hảo nhất những tương quan giữa con người và Thiên Chúa và giữa con người với nhau và với thiên nhiên vũ trụ, vì thế, chính nơi Ngài phản ảnh cách tuyệt vời nhất Triều Đại Thiên Chúa, tức là nơi mà Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự : “Nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (1 Cr 15, 28; Mt 6, 9-10; Lc 17, 20-25)…

 2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

   Đức Giêsu-Kitô ở đâu, thì Vương Quốc Thiên Chúa ở đấy, vì thế, khi được ở gần bên Ngài và thấy Ngài là người ta đang ở bên và thấy được Vương Quốc Thiên Chúa…

Linh mục Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1663

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top