You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIV thường niên

Thứ Sáu sau Chúa Nhật XIV thường niên

Bài đọc 1 [lẻ] : St 46, 1-7.28-30;

– Tin mừng Matthêu 10, 16-23:

16 Hôm ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.

17 “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.

21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

23 “Khi người ta bách hại anh em trong thành này, thì hãy trốn sang thành khác. Thầy bảo thật anh em : anh em chưa đi hết các thành của Ít-ra-en, thì Con Người đã đến.”

1- Sứ điệp nguyên thuỷ :

(1) Khi đề nghị “đọc” St 46, 1-7.28-30 qua lăng kính Mt 10, 16-23, hẳn Phụng vụ Lời Chúa hôm nay, trước tiên, muốn nói với chúng ta rằng hành trang duy nhất cần thiết trong cuộc sống nói chung đó là “có được Thiên Chúa ở cùng”, bởi vì “có Thiên Chúa” là có tất cả : Thiên Chúa “ở cùng” ông Giacop trong hành trình qua Ai cập, “ở cùng” các tông đồ trong hành trình loan báo Tin mừng (St 46, 4; Mt 10, 19-20)…

(2) Thứ đến, trong cuộc hành trình đầy gian nan thử thách giữa thế gian nầy, người tông đồ, một đàng, vừa phải đơn sơ như chim bồ câu, nghĩa là hoàn toàn phó thác cuộc đời mình trong tay Thiên Chúa, đàng khác, vừa phải khôn ngoan như con rắn để có thể tạm thời đối phó với những nghịch cảnh trước mắt, để có thể vượt qua và bảo đảm sứ vụ của mình được tiếp tục (St 46, 3-4; Mt 10, 16-23)…

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) Như Giacop, để có thể “có được” và “thấy được” người mà mình yêu thương, người ta có thể đã dám đánh đổi bằng cả mạng sống mình (St 46, 30; Mt 10, 22)…

(2) Cũng như Giacop, để có thể “có được” Thiên Chúa và “thấy được” Ngài, trong suốt giòng lịch sử của Giáo hội đã có biết bao người đã đánh đổi bằng cả cuộc đời hy sinh dâng hiến của mình…

Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1668

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top