You Are Here: Home » SUY NIỆM » Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

Thứ Tư Tuần Bát Nhật Phục Sinh

– Bài đọc 1 : Cv 3, 1-10;
– Tin Mừng : Lc 24, 13-35

Trích Tin Mừng theo thánh Luca

 13 Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số.14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : “Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?” Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu.

18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : “Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay.” 19 Đức Giê-su hỏi : “Chuyện gì vậy ?” Họ thưa : “Chuyện ông Giê-su Na-da-rét. Người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. 20 Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp Người để Người bị án tử hình, và đã đóng đinh Người vào thập giá. 21 Phần chúng tôi, trước đây vẫn hy vọng rằng chính Người là Đấng sẽ cứu chuộc Ít-ra-en. Hơn nữa, những việc ấy xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. 22 Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, 23 không thấy xác Người đâu cả, về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng Người vẫn sống. 24 Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ, và thấy sự việc y như các bà ấy nói ; còn chính Người thì họ không thấy.”

25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng : “Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh.

28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng : “Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn.” Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ. 30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau : “Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?”

33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó. 34 Những người này bảo hai ông : “Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Si-môn.” 35 Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh.

 SUY NIỆM

1- Sứ điệp nguyên thủy :

(1) Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh được nhận ra có khi chỉ cần qua và bởi Lời Chúa (trường hợp Maria thành Magđala : Ga 20, 16), có khi còn qua tham dự Cử hành Bí Tích Thánh Thể (Lc 24, 30-32) : đó chính là cấu trúc căn bản của Thánh Lễ ngày nay trong Giáo hội…

(2) Được gặp gỡ Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh, được nghe Ngài nói, được tham dự vào Bữa Tiệc Bẻ Bánh cùng với Ngài, trong cùng lúc con người vừa “cháy bừng lên” niềm tin yêu và hy vọng (Lc 24, 32), vừa cảm thấy nhu cầu bức thiết cần phải quay trở lại với anh em của mình để chia sẻ và loan báo Tin mừng Phục Sinh của Đức Giêsu-Kitô (Lc 24, 33-35; Cv 3, 6-10)…

2- Sứ điệp cho ngày hôm nay :

(1) Người kitô-hữu ngày nay có thể cũng cùng “nghe đọc Lời Chúa”, cũng cùng  “tham dự” nghi thức Bẻ Bánh, nhưng vẫn không cảm thấy được “cháy bừng lên” và nhu cầu phải quay trở về với anh em để chia sẻ và loan báo Tin mừng Phục Sinh, bởi vì có lẽ họ chưa thực sự “gặp gỡ” được Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh…

(2) Nếu chưa “gặp gỡ” được, chưa “có” được Đức Giêsu-Kitô Phục Sinh, người kitô-hữu ngày nay liệu “có gì” để “cho” nhân  loại ? (Cv 3, 6)…

Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Cung

About The Author

Priest of Vinh Dioscese

Number of Entries : 1624

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top