You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Thông Báo Nhận Hồ Sơ Dự Thi Vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Khóa XVI, Năm 2017

Thông Báo Nhận Hồ Sơ Dự Thi Vào Đại Chủng Viện Vinh Thanh, Khóa XVI, Năm 2017

               Giáo Phận Vinh                                                     Xã Đoài, ngày 16 tháng 9 năm 2016

           Ban Mục Vụ Ơn Gọi 

    Nghi Diên – Nghi Lộc – Nghệ An

              Số 04/16. MVOG                                                  

vinh-thanhTHÔNG BÁO

V/v: Nhận hồ sơ những thí sinh vừa tốt nghiệp ĐH, CĐ

muốn dự thi vào Đại Chủng viện khóa XVI, năm 2017

 

Kính gửi: Quý Cha và toàn thể Anh Chị Em,

Theo chương trình của Ban Mục vụ Ơn gọi, để thi vào Đại Chủng viện khóa XVI, hè năm 2017, các thí sinh buộc phải tham gia sinh hoạt trong nhóm dự tu ít nhất 2 năm (kể từ khóa XVII trở đi, phải tham gia 3 năm). Tuy nhiên, khóa XVI tới là khóa chuyển tiếp, nên Bề trên Giáo phận chấp nhận cho những em vừa tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng mà chưa tham gia nhóm Dự tu Giáo phận được phép đăng ký dự thi khóa này. Nhưng để có sự huấn luyện tương xứng với các dự tu đã tham gia, các thi sinh này buộc phải đi giúp xứ một thời gian, từ ngày 15 tháng 10 năm 2016 đến 15 tháng 5 năm 2017. Vậy, Ban Mục vụ Ơn gọi thông báo:

  1. Về việc nhận hồ sơ đăng ký: Ban sẽ nhận hồ sơ đăng ký của các thí sinh thuộc đối tượng trên. Hồ sơ bao gồm:
  • Đơn xin dự thi vào Đại Chủng viện (bản viết tay);
  • Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng, bản photocopy bảng điểm (có công chứng);
  • Chứng thư Rửa tội và Thêm sức;
  • Giấy chứng nhận và giới thiệu của linh mục quản xứ về tư cách, đạo đức và sức khỏe của đương sự.
  • Sơ yếu lý lịch và 2 ảnh chân dung 4×6 (theo mẫu “Sơ Yếu Lý Lịch”của Ban.

                2. Về việc giúp xứ

  • Sau khi nhận hồ sơ, Ban Mục vụ Ơn gọi sẽ gửi các thí sinh này tới một giáo xứ để thực tập.[1]
  • Thời gian thực tập tại giáo xứ trong 7 tháng.
  • Sau khi hoàn tất, mỗi thí sinh phải có bản nhận xét của cha xứ và nộp lại cho Ban Mục vụ Ơn gọi.

                3. Thời hạn và địa chỉ: Việc liên hệ giúp xứ và hồ sơ các thí sinh sẽ được tiếp nhận từ ngày 20/09/2016 đến hết ngày 10/10/2016; địa chỉ: thầy Phêrô Nguyễn Văn Ninh, phòng 102, Tiền Chủng viện Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An; số điện thoại: 0975.810.549; 0909.632.495.

Thân ái trong Chúa Kitô!

 

 T/M. Ban Mục vụ Ơn gọi

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương

 

[1][Lưu ý: Đối với các em đã đăng ký và sinh hoạt trong nhóm Dự tu thì không phải làm hồ sơ và không phải đi giúp xứ.

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top