You Are Here: Home » CHỦNG VIỆN » Thư rao của TGM về dự định truyền chức Phó tế cho 4 Chủng sinh khóa XI

Thư rao của TGM về dự định truyền chức Phó tế cho 4 Chủng sinh khóa XI

1489799919.nv

About The Author

Number of Entries : 721

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top