You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Kitô giáo và các tôn giáo « Tôn giáo « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted September 25, 2012
Downloaded 338 times
Categories Tôn giáo, Thần Học, Thư viện

Description

KITÔ GIÁO & CÁC TÔN GIÁO
Bản dịch từ bản pháp văn « le christianisme et les religions » do Centurion – Les Éditions du Cerf, Paris, năm 1997. Xuất bản với giấy phép của Đức TGM Joseph Doré và « Les Éditions du Cerf »
Người dịch : Nguyễn Đăng Trúc
Đọc lại : Linh mục Đamianô Trần Minh Công O.Cist
Linh mục Vicentê Lê Phú Hải O.M.I
Kỷ thuật : Lê văn Yên, Phan Đức Thông, Đỗ Văn Bùi

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top