You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Thiên Chúa Giáo và Tam giáo « Tôn giáo « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 4, 2011
Downloaded 771 times
Categories Tôn giáo

Description

Nhìn lại suốt dòng lịch sử của dân tộc Việt Nam, đặc biệt trong thời cận đại, chúng ta thấy vấn đề liên hệ giữa các tôn giáo một cách đứng đắn, hiểu biết, và cảm thông là rất cần thiết cho sự ổn định và an cư của mọi tầng lớp đồng bào. Nhhững ngộ nhận, hiểu lầm, nghi kị giữa các tín ngưỡng tại Việt Nam, dù phần nào đã được giải tỏa, nhưng vì tính cánh lịch sử của nó trong các biến cố và giai đoạn có tầm mức ảnh hưởng đến vận mệnh dân tộc khác nhau đã làm cho vấn đề thêm phức tạp, và như vậy chúng vẫn còn âm ỉ và nếu có cơ hội rất có thể sẽ bùng nổ. Do đó, những cố gắng của các đoàn thể, hay sáng kiến của các cá nhân nhằm bắc một nhịp cầu đối thoại và thông cảm giữa các Đạo Giáo, đều được các giới đồng bào hoan nghênh.
Soạn giả cuốn sách mới này, Thiên Chúa Giáo và Tam Giáo, hy vọng có thể đóng góp một viên gạch để xây dựng sự hiểu biết đứng đắn và cái nhìn khách quan. Từ đó sẽ dẫn tới sự tương kính giữa các truyền thống tín ngưỡng của người Việt Nam và tạo sự cộng tác chân thành.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top