You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Các mô thức Mặc Khải « Tín Lý « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 5, 2011
Downloaded 678 times
Categories Tín Lý

Description

Quyển sách này có lai lịch hình thành trên 20 năm. Từ năm 1960 hầu như năm nào tôi cũng phụ trách các « courses » Mạc Khải. Trong những năm đầu, nhằm xây dựng khả tính của mạc khải và trình bày sự kiện mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, tôi đã dạy một « course » chủ yếu có tính minh giáo. Nhưng khi tiếp tục dạy môn này, tôi càng quan tâm nhiều hơn tới những vấn nạn thần học: Mạc khải là gì? Nó được truyền đạt như thế nào? Những vấn nạn này vốn chỉ được đề cập thoáng qua trong các luận đề kinh viện chuẩn mực.
Giáo trình biên khảo có tính kinh điển của René Latourelle năm 1963 là đóng góp chính yếu đầu tiên của Công Giáo về những vấn nạn thần học nói trên, và cho tới hôm nay đó vẫn là một trong những biên khảo hay nhất. Dù không tránh được sự giả định, phương pháp của nó vẫn nổi bật tính lịch sử và sát với tín lý. Biên khảo này là một tóm lược rất khéo léo giáo huấn chính thức Công Giáo về mạc khải cho tới Công Đồng Vatican II (1962-1965) – sau này được phân tích trong bản hiệu đính và được dịch sang Anh ngữ năm 1966.
Khi giảng dạy và thuyết trình về mạc khải, tôi cảm thấy càng ngày càng băn khoăn về vấn đề phương pháp. Luận đề có tính minh giáo thì giả thiết rằng sự tồn tại và bản tính của mạc khải là cái gì người ta đã biết rồi; luận đề ấy chỉ nhằm thuyết phục những kẻ chưa khuất phục. Luận đề tín lý thì giả thiết rằng người ta có thể hiểu biết đầy đủ bản tính của mạc khải bằng cách chấp nhận giáo huấn chính thức của Giáo Hội. Nhưng vẫn còn đó những vấn nạn: Bằng cách nào mà Giáo Hội tìm thấy được bản chất của mạc khải? Làm sao người ta có thể hiểu biết những điều về mạc khải mà Giáo Hội không lên tiếng? Đâu là mối liên hệ giữa những tuyên bố của Giáo Hội về mạc khải và chính mạc khải?

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top