You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Kinh Thánh Nhập Môn « Kinh Thánh « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 5, 2011
Downloaded 1679 times
Categories Kinh Thánh

Description

Thánh Kinh là bộ sưu tập nhiều quyển sách thuộc nhiều thời đại và nhiều tác giả khác nhau. Toàn bộ Thánh Kinh được hình thành trong thời gian khoảng 1.000 năm.
Trong tiếng Hylạp, bộ Thánh Kinh được gọi là Ta Biblia, nghĩa là “Những cuốn sách”. Từ đó, danh từ “La Bible” được hình thành trong tiếng Pháp, và danh từ “The Bible” trong tiếng Anh.
Các Giáo hội Kitô giáo chia bộ Thánh Kinh thành 2 phần lớn : Cựu Ước và Tân Ước. Chữ “Ước” muốn đề cập đến Giao ước mà Thiên Chúa đã thiết lập với con người. Vì thế, Cựu Ước còn được gọi là sách Giao ước cũ, Tân Ước là sách Giao ước mới.
Các sách Cựu Ước đề cập đến mối liên quan giữa Thiên Chúa và dân Ít-ra-en, dân tộc được Thiên Chúa tuyển chọn. Thiên Chúa giải thoát dân của Người khỏi ách nô lệ Aicập, lập Giao ước trên núi Xi-nai để kết thân với họ, mặc khải cho họ biết thánh ý của Người và ban Đất hứa cho họ. Thiên Chúa đồng hành với dân tộc Ít-ra-en trong suốt dòng lịch sử của họ. Qua đó, Thiên Chúa giúp cho dân này dần dần nhận biết Người.
Suốt dọc lịch sử, dân tộc Ít-ra-en được hướng dẫn cho biết phải trông chờ Đấng cứu độ mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ. Đấng cứu độ ấy chính là Đức Giêsu Kitô trong thời Tân Ước. Qua Đức Giêsu, đặc biệt là qua sự chết và sự phục sinh của Người, Thiên Chúa đã thiết lập Giao Ước mới với toàn thể nhân loại. Vì thế, các sách Tân Ước làm chứng về Đức Giêsu là Đấng Kitô. Các tác giả trong bộ Thánh Kinh là những chứng nhân của Lời Thiên Chúa. Lời Thiên Chúa luôn sống động giữa lòng nhân loại trong mọi thời đại. Lời Thiên Chúa luôn hiện diện để chất vấn lương tâm con người, soi sáng cho con người tìm thấy và diễn đạt một ý nghĩa mới cho cuộc sống trần gian của họ.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top