You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Đời sống thiêng liêng xưa và nay « Tu Đức « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 9, 2011
Downloaded 428 times
Categories Tu Đức

Description

Ta có đủ thời gian để cầu nguyện chăng ? Tất nhiên rồi, và còn hơn là ta tưởng nữa. “Biết bao lúc đờ đẫn, chia trí, lại có thể trở nên những khoảnh khắc nguyện cầu, đến độ chúng ta trở nên tỉnh thức, chú ý vào các hữu thể và sự vật. Ngay cả nỗi âu lo cũng vậy, nếu dám đi vào đối thoại với Thiên Chúa, dám tranh cãi, từ bỏ. Người ta còn có thể nêu lên sự kiệt sức ngăn cản việc cầu nguyện, ngay cả việc bất lực trong cầu nguyện nữa”.

Chính trong những tình trạng cô độc và mệt nhọc thường khi mà Danh của Chúa Giêsu có thể trở thành một tiếng thét kêu gọi nội tâm trong lúc gặp gỡ, trở thành ánh sáng chiếu soi một công việc tẻ nhạt, và sau cùng chỉ còn là lời chúc lành trên hữu thể và sự vật. “Việc nhớ đến Thiên Chúa, cho dù chưa nói lên được chỉ một lời, thì cũng đã là lời cầu nguyện và sự trợ giúp”, lời thánh Barsanuphe.

Tuy nhiên, “vào những giờ khắc mà tinh thần đi ngao du, thì chú trọng vào việc đọc sách còn tốt hơn là cầu nguyện”, cho tới lúc mà: “chính Thánh Linh dạy dỗ nơi cõi lòng” [67]. Chính vì thế, như thánh Isaac giải thích, “lời cầu nguyện là chìa khóa mở ra cho ta hiểu được Kinh Thánh”.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top