You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Kitô giáo và chính trị « Tôn giáo « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 9, 2011
Downloaded 369 times
Categories Tôn giáo

Description

– Mặc khải Kitô giáo nói gì về chính trị ?
– Đâu là trách nhiệm của Kitô hữu trong sinh hoạt chính trị ?
– Đâu là những câu hỏi mà những người có niềm tin không thể né tránh ?

Tập tài liệu này không nhằm giải quyết mọi vấn đề nhưng đưa ra những định nghĩa, đối chiếu và nhất là lấy Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội Công giáo làm nền tảng soi sáng và hướng dẫn đời sống Kitô hữu trong một môi trường chính trị nhất định.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top