You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Học hỏi Tin Mừng Mat-thêu « Kinh Thánh « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 9, 2011
Downloaded 776 times
Categories Kinh Thánh

Description

Để góp phần vào chương trình học hỏi và sống Lời Chúa trong năm 2006, chúng tôi xin gửi tới quý vị một tập tài liệu rất hữu ích của Raymond Apicella và nữ tu Carolyn Thomas, S.C.N., mang tựa đề “Journeys Into Matthew”, “Journeys Into Mark”, “Journeys Into Luke” và “Journeys Into John”. Mỗi tập “Hành trình” có 16 hoặc 18 bài giúp chúng ta có được một hiểu biết căn bản và rõ ràng về một sách Tin Mừng.

Tài liệu được soạn thảo theo cách dùng những bài tập, hướng dẫn chúng ta khám phá những dữ kiện, suy tư về những khám phá ấy, nắm bắt được những điểm chính và sử dụng những tài liệu cần cho việc nghiên cứu thêm.

Việc học hỏi này có thể được thực hiện do từng cá nhân hoặc với một nhóm học hỏi và chia sẻ Lời Chúa. Phương pháp sống động và gợi óc tò mò học hỏi sẽ là một trong những yếu tố giúp chúng ta hăng say và kiên nhẫn đi từ hành trình này tới hành trình khác để tìm gặp và sống những gì các thánh sử trình bày về Chúa Giê-su và Tin Mừng cứu độ.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top