You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Đức Kittô và các Tôn giáo « Tôn giáo « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 10, 2011
Downloaded 866 times
Categories Tôn giáo
Tags các tôn giáo, Đức kitô, thần học

Description

Hans Waldenfels là một Linh mục Dòng Tên người Đức đã nghiên cứu thần học và tôn giáo tại Tokyo, Hiroshima, và Kyoto, và rồi Rôma. Ông là một môn đồ của trường phái các nhà triết học Nhật Keiji Nishitani và Yoshinori Takeuchi. Về sau, ông còn theo học với Masao Abe ở Tokyo, và Heinrich Dumoulin, sử gia về Phật giáo thiền. Tại Bonn, Đức, ông kế vị Joseph Ratzinger và Heimo Dolch ở chức vụ trưởng khoa thần học nền tảng. Chính vào thời gian giữ chức trưởng khoa này, tại Đức, ông lần đầu tiên đã đưa vào đối thoại liên tôn giáo. Ông đã thực sự thực hiện việc đối thoại với đại diện các tôn giáo châu Á, cũng như với người Hồi giáo và Do thái giáo. Với ông, đối thoại liên tôn giáo không chỉ là một vấn đề thần học và suy tư, mà còn là một cuộc gặp gỡ và tiếp xúc cá nhân.
Nguyên xuất hiện bằng tiếng Đức với nhan đề Christus und die Religionen, cuốn sách gồm năm chương, với chương 1 và 3 nói về đức tin Kitô giáo vào Đức Giêsu, chương 2 và 4 về thái độ Kitô giáo đối với các tôn giáo không Kitô giáo, và chương cuối về đối thoại liên tôn giáo theo nghĩa hẹp.
Nhận định về cuốn sách, Peter C. Phan, giáo sư Đại học Georgetown, Washington, D.C., Hoa kì, đã viết:
Cái nhìn tích cực của Waldenfels với các tôn giáo không Kitô giáo có ảnh hưởng bao la trên đối thoại liên tôn giáo. Trước tiên, ông xử lý tôn giáo không phải như là một thể loại phổ quát và trừu tượng mà là một hiện thân của sự siêu việt con người. Các hiện thân này có thể và quả thực mang một đa dạng các hình thái của “tâm linh mà,” với Waldenfels, ngày nay hết sức quan trọng khi “tôn giáo tự hòa mình vào trong các thành tố của cấu trúc.” Thứ hai, ông nhìn thấy tôn giáo không phải như là một lịch sử đặc biệt và riêng lẻ mà là một thành phần không thể thiếu của lịch sử thế giới.

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top