You Are Here: Home » Thư viện Vinh Thanh

Thư viện Vinh Thanh

Viện triết luận tập « Triết Học « Downloads

Attribute Value
Version word
Date posted March 10, 2011
Downloaded 646 times
Categories Triết Học
Tags triết, luận tập, triết việt

Description

Việt Triết Luận Tập là những suy tư về triết học nói chung, và về Việt triết cách riêng, mà chúng tôi dò dẫm vào gần hai thập niên qua. Việt Triết Luận Tập (Thượng tập) gồm nhiều bài được viết, phần do lời yêu cầu của sinh viên, phần do sự cổ võ của một số học giả và những nhà trí thức tha thiết với tư tưởng nước nhà tại hải ngoại. Luận văn “Khả Thể Một Nền Việt Triết” cô đọng và phát triển thêm từ bản thuyết trình “Việt Triết Khả Khứ Khả Tùng” từng viết theo lời mời của nhân sỹ Vương Kỳ Sơn, và trình bày vào mùa hè 1993 trước một nhóm văn sỹ, học giả và ký giả tại New Orleans. “Nhân Chủ chi Ðạo” gần như hoàn toàn viết lại từ hai tiểu luận thuyết trình tại Ðại Học Varsovia, và Ðại Học Lublin, tháng 8 năm 1993 dịp tác giả được Polish Academy of World Universalism (Ba Lan) bầu làm Viện sỹ. “Phản Tư về những Chiều Hướng Triết Học Hiện Ðại” và “Bản Thể và Ðặc Tính Việt Triết” sửa lại từ tài liệu giảng huấn tại Ðại Học Hè 1996, Thụy Sỹ, cho các sinh viên Việt tại Âu châu. Luận đề “Chữ Mệnh trong Truyện Kiều” trình bày trước cộng đồng Việt kiều tại Ðức quốc vào mùa thu năm 1996 tại Frankfurt. Ngoài ra tuyên ngôn “Việt Nam Văn Hóa chi Ðạo” viết lại từ bản dự thảo Việt học đệ trình cho Ủy Ban Nghiên Cứu Việt Triết vào năm 1992. Trong khi Việt Triết Luận Tập II gồm các bản thuyết trình tại Việt Nam, cũng như tại các hội nghị quốc tế gần đây. “Bản Chất Ý Hệ của Việt Nho” phát biểu tại Ðại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn (1998); “Hiện Ðại Hóa và Giá Trị Truyền Thống” từng báo cáo tại Viện Triết Học Hà Nội (1998); trong khi tiểu luận “Phản Tỉnh về Vai Trò Ý Hệ trong nền Giáo Dục Việt Nam” phát biểu trong cuộc hội thảo tại Boston College (1998); Ngoài ra, “Khổng Học tại Việt Nam” trình bày tại Hội nghị quốc tế về Triết học Trung Quốc (Ðài Bắc, 1999); “Kim Ðịnh và Việt Triết” nguyên là bài thuyết trình dịp tưởng niệm Giáo sư Kim Ðịnh tại Houston (1999); “Sinh Tử trong Khổng Học” vốn là tài liệu giảng huấn tại hai khóa học của Viện Triết Học và Tôn Giáo Việt Nam tại Washington D. C. và Orange County (1999). Ðặc biệt, bài “Sự Khủng Hoảng Ðạo Ðức trong Tiến Trình Hiện Ðại Hóa,” cô đọng từ những thuyết trình tại Thế Vận Hội Hán Thành (1988), Hàn Lâm Viện Ðại Hàn (1990), và Ðại Học Harvard (1995), và hoàn tất cho cuộc hội thảo quốc tế tại Ðại Học Quốc Gia Sài Gòn với tựa đề “An Anatomy of the Crisis of Morals in the Process of Modernization – The Case of a Confucian Society.”

© TRANG THÔNG TIN CHÍNH THỨC CỦA ĐẠI CHỦNG VIỆN VINH THANH

Scroll to top